BlogÚj! Megnyitás

Az ELTE az első helyen

Július több tízezer fiatal számára az év legizgalmasabb hónapja. Hiszen minden évben ekkor válik nyilvánossá az a bűvös ponthatár, ami eldönti, hogy a jelentkezők közül ki, milyen felsőoktatási intézménybe nyert felvételt.

Július több tízezer fiatal számára az év legizgalmasabb hónapja. Hiszen minden évben ekkor válik nyilvánossá az a bűvös ponthatár, ami eldönti, hogy a jelentkezők közül ki, milyen felsőoktatási intézménybe nyert felvételt. Ez az eredmény ugyanis akár sorsfordító hatással is lehet az életére.

A felvi.hu adatai szerint 2021-ben 101881 jelentkezőből, 75748 hallgató kezdheti meg szeptemberben a felsőfokú tanulmányait.

Forrás: elte.hu

Forrás: elte.hu

Ebből a jelentős létszámból 11090 fiatal az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, Magyarország legnagyobb felsőoktatási intézményében sajátíthatja el a kívánt tudást, és ehhez hozzájön még az augusztusi pótfelvételin felvételt nyert hallgatók száma is. Az egyetem népszerűségét nem csupán közel 400 éves múltjának köszönheti. Az oktatás színvonala alapján Magyarország legjobb felsőoktatási intézményei közé tartozik, amit a felvételi ponthatárok is tükröznek.

Dr. Scheuer Gyula kancellár

Dr. Scheuer Gyula kancellár

Dr. Scheuer Gyula kancellár úr az ELTE sikerének titkát is elárulja.

- Amikor a fiatal eldönti, hogy melyik felsőoktatási intézményt jelöli meg az első helyen, azzal a jövőben elérhető perspektívára is voksol. Az ELTE mennyiben tudja beváltani a felvételiző számára a tudatos élettervezés lehetőségét?

- Egyetemünk magas színvonalú oktatói gárdával és komoly szakmai háttérrel rendelkezik. Ennek köszönhetően az itt folyó munkát országos viszonylatban, az egyetemi rangsorban valóban az első helyen állók között jegyzik. Ez vonzó a jelentkezők számára. Emellett Budapest sok fiatalnak az általuk vágyott életforma megvalósításának lehetőségét jelenti, így a nálunk található szakok népszerűsége töretlen. Amikor egy hallgató eldönti milyen pályát választ, abban gyakran a családi elvárások, családi tradíciók is szerepet játszanak. Fontos szempont az is, hogy mely képzésekhez és szakmákhoz társítanak egzisztenciális boldogulást. A fiatalok nem mindig látják tisztán, hogy a munkaerőpiacon milyen készségekkel, képességekkel kell rendelkezniük a szakmai tudás mellett. Az elvárások nagyon gyorsan változnak. Korábban egyoldalú tudásátadás volt a jellemző a képzés során a professzor és a hallgatók között. Ennek elsődleges színtere az egyetem, mint intézmény volt. Ezt egyre inkább egyfajta interaktív forma váltja fel, amelynek része, hogy a tudás mélységet az intézményen kívüli rendszerben is bővíthetik. A felsőoktatásnak éppen ezért kiemelt feladata, hogy képes legyen kapcsolódni a szemléletváltozáshoz, az igények alakulásához. Az ismeretbővítés mellett, ma már elengedhetetlen a kompetencia fejlesztés is, amelynek hozadékaként az intézményben végzett hallgató a személyes karrier építésében is jártassá kell, hogy váljon. Ez is hozzátartozik a sikerességéhez. Természetesen az ELTE is mindent megtesz annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani a piaci igényekkel. Olyan egyetemi rendszer kialakításán dolgozunk, amelyben a kompetenciafejlesztés megfelelő hangsúlyt kap. Elmondhatjuk, hogy hallgatóink szerencsés helyzetben vannak abban az értelemben is, hogy a választott szak mellett, jogosultak bizonyos számú kredit erejéig az egyetem bármelyik más képzésén részt venni. Ezzel a lehetőséggel biztosítani tudjuk a nálunk tanulók számára, hogy kielégíthessék több irányú szakmai érdeklődésüket.

Tanévnyitó, forrás elte.hu

Tanévnyitó, forrás elte.hu

- A legnépszerűbb szakmákra vonatkozó képzések mellett számos olyan szakterület van, aminek a palettáról való kikerülése nem feltétlenül cél. A kevesebb jelentkezővel induló szakok megmaradására milyen esély van?

- A munkaerőpiac és a képzések kapcsolódása, valamint a társadalom igényeinek összehangolása elsősorban kormányzati feladat. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol nem mennyiségi szakemberképzésre van szükség. Fontos, hogy az adott tudás generációról generációra átadható maradjon. Ezeken a területeken nem lehet kizárólag gazdasági alapú döntést hozni a képzés fenntartásában. Azt kitalálni néhány évtizedre előre, hogy akkor mik lesznek a kurrens szakmák, nagyon nehéz feladat. Az egyetemi képzésben éppen ezért kell erősödnie a kompetencia alapú szemléletmódnak, a „lifelong learning”-re felkészítésnek is. Ezt szolgálják többek között a felmenő rendszerű képzéseink.

forrás: elte.hu

Forrás: elte.hu

- Miközben zajlik az egyetemek fenntartásának átalakítása, az ELTE továbbra is marad állami finanszírozásban. Ezek a változások várhatóan milyen módon alakítják a felsőoktatást?

- A felsőoktatási intézmények, különösen vidéken most is komoly társadalom- és gazdaságszervező szereppel bírnak. Az alapítványi formának előnye lehet a hatékonyság növelés, a rugalmasság, a harmadik missziós feladatokhoz jobb megfelelési képesség, valamint a piaci kapcsolódás elősegítését, a versenyképesség erősítését is lehet várni tőle. További pozitív hozadékot jelenthet, hogy az átalakítás eredményeképpen a térségi szerepvállalás meghatározóbbá, specifikusabbá válik. Reális esély, hogy a hallgatói igények követése, az ennek való megfelelés képessége alapítványi formában még könnyebben és gyorsabban megvalósulhat. Az ELTE a méreténél és az oktatásban betöltött pozíciója alapján kevésbé képes a gyors változtatásokra és kísérletezésekre. Mindazonáltal nekünk is feladatunk alkalmazkodni a társadalmi elvárások, a gazdasági folyamatok és a nemzetközi trendek alakulásához a képzések és az egyetemi élet kialakításának tekintetében, annak érdekében, hogy az ELTE tartósan az élvonalban maradhasson.

Forrás: elte.hu

Forrás: elte.hu

- A pandémia az oktatás és a munkaszervezés terén is nagyban meghatározta az elmúlt időszakot. Mik azok a tapasztalatok, amit érdemes tovább vinni akkor is, ha nincs járvány fenyegetettség?

- A COVID hosszú távú hatását még nem ismerjük pontosan, hiszen nem csak magyarországi, hanem nemzetközi viszonylatban is elindíthat új trendeket a képzési rendszerben, illetve a társadalomban, amihez nekünk is alkalmazkodnunk kell a jövőben. Azt biztosan elmondhatjuk, hogy a tudásátadás digitális térbe kerülése egyre fontosabbá válik. A hallgatók számára nagyon sok új kezdeményezéssel éltünk, amik elősegítették a tanulmányi feltételeknek való eredményes megfelelést, s valamennyi oktatónknak is meg kellett barátkoznia a digitális tartalomfejlesztés technikai hátterével, amelyhez az egyetem támogató szervezetei egységei jelentős szakmai segítséget adtak. Az ehhez elengedhetetlen informatikai és eszközfejlesztések nagyrészt már meg is valósultak. Ezért úgy véljük, bizonyos elemeket akkor is tovább viszünk a képzés és a szolgáltatások során, amikor az oktatás visszaáll a megszokott jelenléti rendjébe. Természetesen az adminisztratív feladatokat ellátó Kancellária oldaláról is szükségessé vált egyfajta szemléletváltás. Ami természetesen azt is jelenti, hogy az egyetem működési rendszerében - a hatékonyság növelés érdekében - a digitális ügyintézési formában rejlő lehetőségeket, az adminisztratív feladatok esetében is szeretnénk kihasználni és tovább bővíteni a jövőben. Ez érinti többek között a gazdasági és a pályázati területeket, sőt a hallgatói együttműködésben is kiemelten hasznos lehet. A kollégák visszajelzései alapján, érdemesnek látszik a működésben a hibrid megoldások alkalmazása a munkavállalói oldalon, ami lehetővé tenné, hogy bizonyos területeken, részben az otthoni munkavégzésre is sor kerülhessen. Vizsgáljuk ennek hosszútávon működőképes megvalósítási módjait. Érdekes szempont a rendszer alakulásában a teljesítményértékelés kérdése is. A digitális munkavégzés során az elvégzett teljesítmény sokkal mérhetőbbé válik, aminek szintén lehetnek pozitív hozadékai az egyetem szempontjából. Mindezen újítások és fejlesztések természetesen nem helyettesíthetik a személyes jelenlétet, azt, amit a közösségi élmények, az egyetemi élet maga jelent. Ezt mindenképpen szeretnénk biztosítani a jelenlegi és a jövőbeni hallgatóink számára egyaránt.

Csaba Beatrix

Vissza a főoldalra

Én képekkel mondom el

Az események megélése egyéni szinten, meghatározó különbségekkel bír. Sokszorosan igaz ez abban az esetben, ha egy-egy időszak történelmet formáló éveket hordoz magában. A XX.század bővelkedik ilyen eseményekben.

A csillagokban meg volt írva, hogy én színész leszek - interjú Kökényessy Ágival

Az eljövő idő sosem ugyan olyan, mint a mögöttünk lévő évek hosszú sora. A világ folyamatosan változik. Korok és divatok váltják egymást. Változnak a szokások, a gondolkodási minták, a környezet és a klíma is forradalmat hirdet. Az emberiségnek meg kell tanulnia, hogy vagy együtt él a változással, vagy rajtaveszthet. A megújulási képesség, talán az egyik legfontosabb a körülményekhez való alkalmazkodás mellett. Mert nem feltétlenül a legbátrabbak, vagy a legerősebbek maradnak meg...

15 éve ment el Bubik István

Már 15 éve annk, hogy Bubik István egy sajnálatos autó balesetben életét vesztette. Számos nagyszerű alakítással írta be magát a magyar színháztörténet nagy könyvébe. Hogy mi, akik a színházban, képernyőn láttuk, miért szerettük? A szenvedélyes és érzelemmel teli lendületes játékáért, amivel élővé tette számunkra az általa megformált karaktereket. És talán azért is, mert úgy éreztük, hogy közülünk való. Ma már talán kevesen emlékeznek rá, de aktív szerepet játszott az ellenzéki mozgalomban.

11 éve ment el Derrick főfelügyelő

Horst Tappert – alias Derrick főfelügyelő – 2008. december 12-én hunyt el. Az ikonikus sorozatot, az általa megformázott Derrcik főfelügyelőről nevezték el. Maga a sorozat 25 éven keresztül minden évben újabb és újabb folytatásokkal került a televíziókba. Horst Tappert egy állami alkalmazott fiaként látta meg a napvilágot, így aztán nem lehet különösebben csodálni, hogy katonaként – 1923-ban született - részt vett a II. Világháború harcaiban. Az azonban már igencsak beárnyékolja a múltját...

Te hány gyermekkel képzeled el a jövődet?

Az emberi élet különös jelentőséggel bír. Az élet továbbadásának vágya pedig olyan belső kód, ami érzelmi és lelki késztetésként ösztönöz bennünket arra, hogy családot alapítsunk. De elég a szerelem? Elég az egymásra találás a gyermekvállaláshoz, vagy kell valami több ahhoz, hogy családban gondolkodjunk. Egyáltalán min múlik az, hogy hány gyerekünk születik?

A jeges félelem ellenszerei

Néha jeges félelem önti el az embert. Leginkább akkor, ha azt érzi, összecsapnak a feje fölött a hullámok. Feladatok özöne, elvárások garmadája nyomja a vállát. Ez a bénító érzés sokkal inkább gátol, mint ösztönöz. Egyenesen blokkoló hatású. Miért, miből táplálkozik? Elsősorban a szeretetből. Furcsa igaz? El sem hinnénk, hogy a megbénító félelem éppen a legnagyobb erőforrásból képes táplálkozni. A SZERETET, sok mindent gyógyítani képes forrásából. De bármilyen hihetetlen is, mégis ez a helyzet.

Akár a mesében

Amikor reggel felébredtem, fogalmam sem volt arról, hogy ez egy különleges nap lesz számomra. Csináltam a reggeli rutinomat, aztán elköszöntem a feleségemtől és elindultam a szerkesztőségbe. A metró megállóban sodródtam a tömeggel, aztán ritkult a nép és én kicsit fellélegeztem. A fejemben már az előttem álló feladatok voltak. Aztán egyszer csak valaki a nevemet kiáltotta. Nem törődtem vele, más is kaphatta ugyanazt a keresztnevet, mint én. De valami mégis megállított. Ezt a hangot én valahonnan ismerem. Megfordultam és az emberek között keresgéltem a női hang gazdáját. És akkor megláttam őt.