BlogÚj! Megnyitás

Idősek és demenciával élők ápolása és foglalkoztatása a mindennapokban

Jelen előadás központi témája az ápolás/gondozás és a foglalkoztatás /szabadidős tevékenységek kapcsolódása, kölcsönhatása elsősorban intézményi ellátás keretein belül.

 • Főoldal
 • Egészség
 • Idősek és demenciával élők ápolása és foglalkoztatása a mindennapokban

Jelen előadás központi témája az ápolás/gondozás és a foglalkoztatás /szabadidős tevékenységek kapcsolódása, kölcsönhatása elsősorban intézményi ellátás keretein belül.

Ezen belül két fő témakörünk:

 • Specifikus foglalkoztatási formák integrálása a mindennapi ápolásba.
 • Személyközpontú gondozás és ápolás.

Magam a soproni Szent Benedek Idősek házában dolgozom vezető ápolóként.. Szent Benedek Regulájának sarkalatos pontja a betegekről, idősekről, elesettekről való gondoskodás.

„A betegekről kell mindenek előtt és mindenek fölött gondoskodni” áll a Regula lapjain.

Intézményünkben 2005-ben került sor demensrészleg kialakítására.

A demencia a gondolkodás, az érzelmek és a társas képességek hanyatlása, ami korlátozza a társas , közösségi életet és a teljesítőképességet. Többnyire az agy igazolható betegségével jár együtt.

Igazoltan demenciában szenvedők arány az intézményben:

 • 2005-ben 17,6 %
 • 2015-ben 29,4%
Igazoltan demenciában szenvedők arány az intézményben

Az időskorról és társadalmi hatásairól

Az időskor WHO szerinti meghatározása: 62-74 év: idősödő, 75-89 év: idős, 90+ év: aggkorú. Jelenleg hazánkban alakosság 20%-a tartozik a három kategória valamelyikébe. Értelemszerűen egyre növekszik az igény az idősellátásra, társadalmunk (ahogy a fejlett társadalmak általában) elöregedőben van.

A színvonalas, hatékony idősellátás három pillére.

 • ápolás/fizikai ellátás
 • mentálhigiénés és spirituális gondozás
 • megfelelő technikai feltételek

Alapfogalmak, melyek az idősellátáshoz(is) kapcsolódnak

Ápolás: Azon eljárások összessége, melyek feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése, az emberi méltóság megőrzése.

Ezen belül időskorban specifikus az egészség megőrzése, a stabilizálás, a szenvedések, fájdalmak enyhítése, és az emberi méltóság megőrzése!

Alapápolási feladatok:

- személyi higiéné biztosítása

- táplálék és folyadék bevitel (sine aqua, non est vita! Víz nélkül nincs élet!)

Szakápolási feladatok :

- gyógyszerelés

- sebellátás

- életfontosságú paraméterek monitorozása (pulzus, vérnoymás, testhő ellenőrzés)

Foglalkoztatás célja: az egyén adottságainak megfelelő tartalommal megtölteni a mindennapokat

Követelmények a fogalakoztatással szemben

 • feleljen meg az egyéni képességeknek
 • az egyén fizikai erejéhez igazodjon
 • képesség megőrző és fejlesztő jellegű legyen

Valamennyi ellátási területen elengedhetetlen a kommunikáció és a személyközpontúság

Érzelmi kommunikáció

A legtöbb idősnél, demensnél az érzékszervi funkciók, kognitív képességek károsodtak. Egyetlen tökéletesen működő „érzékszervük” a szív.

A fő hangsúly az érzelmi kommunikáción kell, hogy legyen. Az értelmi képességek „kopása” nem jelenti az öntudat, az akarat, a lélek elvesztését!

Az idős, különösen a demens ellátott könnyen másolja érzelmi reakcióinkat!

 • türelemmel hallgassuk meg
 • figyeljük testbeszédét
 • ne siettessük!!
 • azokhoz is érthetően és folyamatosan kell beszélni, akik már nem tudnak verbálisan kommunikálni
 • szükség esetén mondandónkat el kel ismételni többször, változatlan tónusban!

Példa az „eredménytelen” kommunikációra:

„..Pista bácsi már megint kijött a szobájából. Kérem, menjen vissza most!”

Példa az eredményes kommunikációra:

„…Pista bácsi, de szép dísz van a szobája ajtaján. menjünk be , ez a szoba biztos belül is szép”

Érzelmi kommunikáció

Személyközpontú gondoskodás jelentősége

Fontos, mert az emberi személyiség egy folyamatosan változó, működő rendszer, mely egyszeri és megismételhetetlen!

Vannak általános szabályszerűségek, tapasztalatok, de ezeket az eredményes ellátás érdekében személyre kell szabni ! Attól, hogy valami nagy tömegben működik, nem biztos, hogy mindenkinél beválik.

Személyközpontú gondoskodás történelmi háttere:

Eredete: Carl Rogers –féle kliensközpontú tanácsadásig nyúlik vissza.A későbbiekben Tom Kitwood használja a személyközpontú kifejezést demenciában szenvedőkkel kapcsolatban.

A személyközpontú demens gondozás négy alapvető elemét Brooker fogalmazta meg 2007-ben: A demenciában szenvedő emberek értékesek! Elő kell segíteni, hogy jogaikat gyakorolhassák, tekintet nélkül korukra és képességeikre. A demenciában szenvedőket indivídumként kezeljük. értékeljük, hogy mindegyiküknek személyes története, személyisége, sajátos fizikai és mentális állapota van, mely befolyásolja, hogy reagálnak saját állapotromlásukra. A világot a demenciában szenvedők szempontjából nézzük .A demens személy saját szemszöge szerint cselekszik. Empátiánk terápiás lehet. Ismerjük fel, hogy a demenciával élők élete is kapcsolatokon nyugszik. Szükségük van tehát társadalmi környezetre.

Az eltérések, a személyes, specifikus példák, a sorból kilógó esetek lehetnek a segítő szakemberek legjobb tanító mesterei. Az ember kiszolgáltatott, állapotában is végtelenül értékes. Ez nem igényel bizonyítást, az ellátást végzők szemléletéből, hozzáállásából kell következnie.

Meg kell ismernünk az ellátottakat

 • az ápolás folyamatában már kezdettől fogva dominálnia kell a személyközpontúságnak
 • a helyes és alapos előgondozás, az intézményi befogadáskor történő körültekintő felvétel megkönnyíti a személyre szabható ellátást.
 • a megfelelő lakókörnyezetbe, foglalkoztatási csoportba való elhelyezés is segít.
 • el kell fogadnunk, hogy a demenciával élő környezetét másként látja, belső világában él, számára ez a valóság
 • ahogy a kommunikációnál is, itt is figyelembe kell venni:kognitív eszközökkel, céltudatos meggyőzéssel nem sokra megyünk !

A demens /idősellátás során az ápolás és a fogalakoztatás ideális esetben kiegészíti egymást! mindkét ellátási formában az említett személyközpontúság jelenti az igazi hatékonyságot !

A megfelelő ápolás és jól szervezett fogalakoztatás egyaránt rendszert visz az ellátott életébe . A rendszeresség biztonságérzetet, egyfajta kiszámíthatóságot jelent demens és nem demens ellátottak számára egyaránt.

A biztonságérzet segíti az alkalmazkodást mind befogadáskor, , mind az állapotuk során szinte törvényszerűen bekövetkező változások kapcsán.

Az ápolás szempontjából megközelítve a foglalkozások és az ingergazdag időtöltési formák: lekötik a gondozott energiáit. Ritkulnak a mindennapi ellátás során felmerülő problémák, unalomból fakadó sztereotip tevékenységek. Segítenek az alvás-ébrenlét ciklus megőrzésében. elkerülhetővé válik a különböző altató nyugtató hatású gyógyszerek alkalmazása. A pihentebb ellátott az ápolási tevékenységek során toleránsabb, ellátásába állapotától függően bevonható.

A foglalkoztatás szempontjából megközelítve az ápolási tevékenység:

 • csak fizikailag megfelelően ellátott személy vonható be társas tevékenységbe
 • megfelelő komfortérzet nélkül az ellátott képtelen felvenni az adott tevékenység ritmusát.

Az ápolást és foglalkoztatást végző személyzet közti megfelelő kommunikáció elengedhetetlen. A két tevékenységi forma nem csak kiegészíti egymást, alkalmazkodik is egymáshoz!

Néhány konkrét összefonódás a mindennapi ápolás és foglalkoztatás között:

 • Az idős, demens ellátott nehezen boldogul az evőeszköz felismeréssel, bár fizikailag képes önállóan étkezni - erre válaszul foglalkoztatás keretében eszközfelismerés zajlik- eredményként az ellátott kis segítséggel boldogulni fog az étkezéssel
 • Személyi higiénével, kézmosással kapcsolatos problémák-válaszul fogalakoztatás keretében higiénéhez kapcsolódó mozdulatsor gyakorlása és eszközismeret-eredményként rögzül a cselekvés (hosszabb – rövidebb időre)
 • Túlzott manuális aktivitás (pakolás)- megoldás lehet a „matatófal”, szerelődoboz- eredményként könnyebb az ellátott környezetének rendben tartása, a nem kívánatos aktivitás alábbhagy ,elkerülhetőek az „elpakolta, megint elrakta” jellegű konfliktusok.
 • Gyakori probléma a szájhigiéné biztosítása-asszisztált fogmosás lehet a megoldás-eredmény, hogy javul az ellátott komfortérzete.
 • Bolyongás. gyakorlatilag befolyásolhatatlan probléma. – felügyelet melletti séta, kockázatmentes környezetben, jelekkel ellátott folyósó szakaszon-eredmény az egészséges fáradtság, csökkenő kedvezőtlen aktivitás

Pár gondolat a tárgyi feltételekről

Kockázatmentes, jelekkel ellátott, ingergazdag környezet!

elmondható emellett , hogy a demens betegeknél is jól működnek a rendhagyó rendezvények események:

 • zenehallgatás ( a fogalakoztatástól függetlenül is!
 • kirándulás
 • ünnepi, vallási eseményekhez kapcsolódó programok

Az eredményes idősellátás jelentősége 

 • elégedett, de legalábbis állapotváltozásukat könnyebben kezelő ellátottak
 • kevesebb konfrontáció a hozzátartozókkal
 • szintentartás, aktívabb életidőszak kitolása
 • társadalmi szintű szerep
 • kevesebb terhelés és kevesebb konfliktus az ellátó személyzet számára

Derűs és kiegyensúlyozott időskort kívánok mindannyiunknak!

Németh Zoltán
vezető ápoló
szociális minőség menedzser

Vissza a főoldalra

Idősek és demenciával élők ápolása és foglalkoztatása a mindennapokban

Két fél - egy egész: Idősek és demenciával élők ápolása és foglalkoztatása a mindennapokban. Jelen előadás központi témája az ápolás/gondozás és a foglalkoztatás /szabadidős tevékenységek kapcsolódása, kölcsönhatása elsősorban intézményi ellátás keretein belül.

Számomra a zene egy nyelv

Szulák Andrea egyike azoknak a magyar állócsillagoknak, akiket a fiatalok és az idősek is egyformán kedvelnek. Ismerik a dalait, a színházi szerepeit és televíziós megjelenéseit. Hallottak már a lányáról, a magánéletéről és talán még az alkalmakat is idézik, mikor és hol látták őt akár élőben is fellépni. Azt azonban már sokkal kevesebben tudják, hogyan vált ismertté, hogyan viszonyul ahhoz, amit ma sztárságnak hívnak, hogyan próbálja megőrizni az emberségét és mit ad át ebből a lányának. És ami talán a legmeglepőbb, mi az, ami igazán kikapcsolja?

Hogyan tovább? - Úton egy új otthon felé.

A demencia- a szellemi képességek, funkciók hanyatlását magában foglaló tünet együttes-kapcsán először megismerkedtünk magával a fogalommal, és az állapot jellemzőivel. Írtunk arról milyen módszerek jelenthetnek megoldást, az érintettek és hozzátartozóik számára. Nem rejthetjük azonban véka alá, hogy eljöhet az a pont, amikor egy demenciával élő gondozásában, felügyeletében, külső erőforrásokra is szükség lehet. Ezen lehetőségeket taglalta legutóbbi cikkem, az otthoni környezetben való ellátáson

Kulcsrakész weboldalt kínálunk, mely látogatókat hoz.