BlogÚj! Megnyitás

Nem elég csak jónak lenni

Az életben elért sikert, - bár ritkán gondolunk erre - már kisgyermek korban megalapozzuk.

Nem mindegy, hogy megtanulunk-e eredményesen tanulni az általános iskolában.

A keszthelyi Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola méltán népszerű intézmény az olyan szülők körében, akik minőségi oktatást szeretnének gyermeküknek. Azon iskolák közé tartozik, ahol már belépéskor érzi az ember, hogy jó helyre érkezett. A kellemes környezet, a gyerekek jókedvű zsibongása megalapozza a jó hangulatot. Az eredmények pedig évről-évre arról tanúskodnak, hogy a diákok nem csak jól érzik magukat az intézmény falai között, hanem olyan tudás birtokába jutnak, ami a tanulmányi eredményekben, a tanulmányi versenyek helyezéseiben is megmutatkozik. Tóth Éva intézményvezetővel arról beszélgettünk, mi az évek óta tartó siker titka.

Tóth Éva

Tóth Éva

- Mi kell ahhoz, hogy jól működjön egy iskola?

- Intézményvezetőként a legfontosabb feladatom, hogy ösztönözzem a nálunk tanító pedagógusokat, és amennyire csak lehetséges, szabad kezet adjak abban, hogy a legjobb eredményt hozzák ki a tanulókból. Természetesen ezt olyan keretben kell megvalósítani, ami megfelel a törvényi előírásoknak, az intézményi dokumentumoknak, a szervezeti működési szabályoknak, a pedagógiai programnak és a házirendnek is. Közös munkával jönnek létre azok a keretek, amik szabályozzák és egyben támogatják is az eredményeket hozó tanítást. Úgy vélem, hogy egy intézmény működése nagyban függ a vezető mellett a tantestülettől, valamint attól, hogy a családok, a partner szervezetek mennyire támogatják a kitűzött célokat. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert a fenntartó, a Tankerület támogatása is jelen van. Ennek köszönhetően az újdonságokra nyitott, módszertan tekintetében széles palettát biztosító iskola lehetünk. A magam részéről pedig az a kitűzött célom, hogy minden eszközt rendelkezésre tudjak bocsájtani ahhoz, hogy az ide járó gyerekek örömmel tanuljanak, és az itt dolgozók pedagógusok, valamint az intézményi dolgozók is jól érezzék magukat nálunk. Ehhez persze közös elhatározás kell, közös alkotómunka és napi szintű együttműködés minden fél részéről.

forrás: Egry József Általános Iskola

forrás: Egry József Általános Iskola

- Egy tantestület ugyan úgy sokszínű karakterek összessége, mint egy osztály. Hogyan lehet elérni, hogy konszenzusos megoldások alakuljanak ki?

- Sem a gyerekeknél, sem a felnőtteknél nem egyforma a teljesítőképesség. Azonban egy alap attitűdnek lenni kell a szakmai tudás mellett, ami nélkülözhetetlen az eredményes munkához. Szerencsés helyzetben vagyok, mert az iskolai jó légkörnek köszönhetően szívesen jönnek tanítani hozzánk a pedagógusok. Ennek következtében lehetőségem van olyan embereket összeválogatni a tantestületbe, akikkel meg tudjuk valósítani a kitűzött célokat. Az az én vezetői felelősségem, hogy a feladatok meghatározásánál úgy mérjem fel a kapacitásokat, hogy a legoptimálisabb megvalósulás legyen elvárható. Igyekszem ezt a legjobb tudásom szerint tenni. Arra törekszem, hogy ismerjem a kollégáimat. Tisztában legyek a kvalitásaikkal, ami alapján olyan feladatokat tudok rájuk bízni, ami a közös siker záloga. Hiszen a legfontosabb cél, hogy az idejáró gyerekek a tananyag elsajátítása mellett, nagyon jó alapokat kapjanak a továbbtanuláshoz és az élethez. 

forrás: Egry József Általános Iskola

forrás: Egry József Általános Iskola

- Éva ma is tanít az intézményvezetői feladatok mellett. Mi ösztönözte arra, hogy az iskola irányítását is felvállalja a pedagógusi munka mellett?

- Nem egy pillanat alatt létrejött döntés alapján pályáztam. Évek során alakult úgy az életem, hogy egyre inkább bevonódtam vezetői feladatokba. Mivel megtetszett ez a terület, folyamatosan képeztem magam a vezetői kompetenciák bővítését is beleértve. Ennek a feladatkörnek a szépségeit megismerve véltem úgy, hogy szívesen vállalom a teljes intézmény irányítását. Törekszem a személyes és szakmai fejlődésre, ezért amikor csak tehetem, részt veszek képzéseken, szakmai találkozókon, konferenciákon. Igyekszem minél több új módszert megismerni, amelyek segíthetik a minőségi oktatást. Azt nem állítom, hogy könnyű dolgom van. Elvárások és feladatok is bőven vannak. A problémákat meg kell oldani. Nem lehet mindig, mindenkinek megfelelni, ugyanakkor egyensúlyban kell tartani az egész intézményt. Az intézményvezetés nem csak egy tantestület irányítását jelenti. Meg kell találni a partnereket. Figyelni a gyerekek hátterére, a családokra is. Mindezt csak közösen tudjuk elvégezni. Ezért a legfontosabb alap egy olyan közösség létrehozása volt, amely akar és tud együtt dolgozni. Hiszen a legnemesebb cél sem valósul meg, ha nincs közös akarat, ha nincsenek olyan emberek, akik képesek kreatív alkotóként részt venni a megvalósításban. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az itt dolgozók szakmai és emberi értelemben is jól érezzék magukat, megtalálják a helyüket a közösségben. Meg kell leljék a személyes ösztönzőiket, a saját életpályájukkal kapcsolatban megfogalmazott céljaikat. Úgy érzem, hogy megvan a kellő támogatottságom a munkához, és nagy örömet jelent számomra, hogy az iskola eredményei jó hírünket keltik. Az is jó érzéssel tölt el, hogy vannak olyan tanítók, akik arra várnak, hogy megüresedjen nálunk hely, mert nálunk szeretnének dolgozni. Ezek a munkánkat visszaigazoló eredmények, amelyek nagy erőt adnak a mindennapi munkához. A tanítást pedig nem szeretettem volna feladni a vezetői státusz miatt. Imádok tanítani, a gyerekekkel lenni. Ez az időkeret kiemelt minőségű számomra. 

forrás: Egry József Általános Iskola

forrás: Egry József Általános Iskola

- Hogyan lehet elérni a gyerekeknél, hogy a követelményrendszert ne teherként, hanem motiváló, megoldásra váró feladatként kezeljék?

- A tanító személye meghatározó a kicsiknél, ahogy a felső tagozatban a szaktanár ugyan úgy lehet személyes ösztönző tényező, mint amennyire előfordulhat az is, hogy egy diák az adott tanárnál nem teljesít olyan jól, mint más tantárgy esetében. Tudni kell hatni a gyerekekre, méghozzá pozitív értelemben. Mert koránt sem igaz, hogy csak képesség kérdése az általános iskolában, milyen teljesítményt nyújt a diák a különböző tantárgyak esetén. Az alapfokú oktatás egy általános, megalapozó tudást kell nyújtson. Bizony függ a pedagógustól, a személyes karaktertől és természetesen az alkalmazott tanítási módszertől is, hogy valaki megszereti a tanulást, érdekli az iskola, vagy érdektelen marad a tudás megszerzését illetően. Mindezeken túl fontos eleme a sikeres oktató-nevelői munkának az is, hogy milyen közösséget sikerül kialakítani az osztályokban és magában az iskolában. Valamint milyen plusz programokkal tudjuk vonzóvá tenni a gyerekek és a szülők számára az intézményt. Ez egy komplex folyamat, ami komoly felelősség is, hiszen az alapok elsajátításának képessége, a tanulás megtanulása a későbbiekben meghatározhatja a személyes kvalitások alakulását. Ahogy azt is befolyásolja, hogy hol tud továbbtanulni, milyen életpálya várhat valakire. Emellett fontos tudni, hogy a közösségeknek, így az osztályközösségnek is komoly megtartó ereje van. Az egymásnak nyújtott példa erős motiváció lehet a gyerekeknek. Egymás segítése a feladatok megoldásában szintén támogató erőt képvisel.

forrás: Egry József Általános Iskola

forrás: Egry József Általános Iskola

- Egy jól működő iskola mennyire képes megtartani a diákjait? Itt megjelenik egyfajta elszívó erő a 6 és 8 osztályos gimnáziumok irányából?

- Látunk erre törekvést, igen. Azonban jó érzéssel mondhatom, hogy a diákjaink szeretnek ebbe az iskolába járni. Ezért egyáltalán nem jellemző, hogy a 8. osztály befejezése előtt nagyobb létszámban elmennének az említett középiskolákba. Ez nagymértékben köszönhető az itt tanító pedagógusoknak, a jól működő osztályközösségeknek, és természetesen a családoknak is. Mert, amikor a szülő elégedett, a gyerek jól érzi magát, akkor nincs különösebb ok arra, hogy iskolát váltsanak. Mivel törekszünk a minőségi oktatásra, a legkülönbözőbb versenyeken érünk el sikereket és a tanulmányi eredmények tekintetében is elég jól állunk, ezért a diákjaink gyakran kerülnek be a legjobb középiskolákba a 8. osztály elvégzése után. Sokan közülük azután a felsőoktatásban folytatják a tanulmányaikat. Amit még kiemelnék a tanulmányi eredmények mellett, az a közösségi szemlélet megjelenése a gyerekeknél, amit szintén pozitív elemként visznek tovább.

forrás: Egry József Általános Iskola

forrás: Egry József Általános Iskola

- Az, hogy az Egri Egry József Általános Iskola egyben Alapfokú Művészeti Iskola is, tehát a művészeti nevelés mindennapi szinten jelenik meg az oktatásban, mennyiben befolyásolja az intézmény működését?  

- Számomra nagyon fontos volt amikor a vezetői pályázatomat beadtam, hogy ezt az intézményt vezethessem. 2001 óta tanítok ebben az iskolában. Láttam, ismertem az értékeit. Kifejezett célom volt, hogy tovább vigyem azokat, és ha lehet, még jobban működő innovatív iskolaként, vonzó hely legyünk a családok, az ide kerülő gyerekek számára. Ennek pedig integrált része a művészeti nevelés. Annál is inkább, mert a lelki és szellemi fejlődés kiváló eszköze a művészet. Például a kézügyesség fejlesztése, ami a művészeti nevelés során természetes módon történik. A szépérzék fejlesztése is nagyon fontos tényező. Szőni, fonni, csipkét verni is tanulnak nálunk a gyerekek. A képzőművészeti ágon rajzolnak, festenek. Színjátszást is választhatnak, ami az önismeretet, a kommunikációs képességet fejleszti. 

forrás: Egry József Általános Iskola

képforrás: Birtalan Iván

Emellett pedig a sport az a terület, amiben a nálunk tanulók kiteljesedhetnek. Speciális módszereket is alkalmazunk a tanítás során, ilyen például az alsó tagozatban a HKT módszer, a felső tagozaton több tantárgynál a csoportbontásban történő oktatás. Ezeken kívül a matematika tantárgyat és az idegennyelvet tanítjuk emelt óraszámban. Az egyik legfontosabb törekvésünk a munkánk során, hogy megtaláljuk, melyik diákunk miben tehetséges. A felsorolt lehetőségek ezt a célt segítik elérni. Már a beiratkozásnál, egyéni beszélgetéseken igyekszünk felmérni a leendő diákjaink érdeklődési körét. Ezeknek a beszélgetéseknek a során tudunk megfelelő tájékoztatást adni a szülőknek a választható lehetőségekről, kiemelve azokat a szempontokat, amiket érdemes megfontolni. Az is előny a családok számára, hogy nagyon sok tanóra utáni programot mi biztosítunk, nem kell feltétlenül a szülőnek vinni délutáni foglalkozásokra a gyermeket. Ilyen például az úszás oktatás és a kézilabda is.

forrás: Egry József Általános Iskola

forrás: Egry József Általános Iskola

- A családok, a szülők bevonása az iskolai életbe nem kevésbé fontos tényező, mint a gyerekek érdeklődésének a felkeltése. Milyen az iskola támogatottsága ezen a téren?

- Valóban. A családok támogatása nélkül nem lehetne ennyire jó eredményeket elérni. A szülői munkaközösség szerepvállalása mellett az is számít, hogy az iskoláról milyen véleményt, milyen képet fogalmaz meg otthon a szülő. Mi a családi nézőpont a tanítással, tanulással, a tudás és teljesítmény fontosságával kapcsolatban. A szülők közösségi jelenléte is elengedhetetlen. Mi szerencsések vagyunk ebben. Az is nagy segítség az iskola számára, hogy van egy alapítványunk, aminek köszönhetően kiszélesíthetők a lehetőségek. Néhányat említek csak meg az alapítvány alapító okiratában megfogalmazott feladatokból: az oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséggondozás, felzárkóztatás elősegítése, a pedagógusok ösztönzése. Az alapítvány azért is fontos tényező, mert valójában a Tankerületeknél van a költségvetés, erre csekély a ráhatásunk. Igénybejelentő alapján tudunk támogatást kérni a fenntartótól, amit meg is kapunk, mivel a pedagógiai programban minden célkitűzésünk szerepel. Ennek összeállítása komoly felelősség, hiszen az igények bejelentése a fenntartó felé, a pedagógiai program alapján lehetséges. Azonban az összes elérni kívánt célunk finanszírozása nem oldható meg csak a Tankerületen keresztül. További bevételekre is szükség van, amit az alapítvány segítségével tudunk megoldani. Alapítványi finanszírozásból van korszerű technika és tervezés tantermünk, ahol a lányok megtanulnak tantárgyi keretben sütni, főzni és varrni is.

forrás: Egry József Általános Iskola

forrás: Egry József Általános Iskola

A rendszeresen megrendezésre kerülő szülők báljának bevétele is a segítségünkre van. Az alapítvány kapja a bálok bevételét, amit az osztálytermek és iskolai udvar szépítésére, korszerűsítésére fordítunk. A közös szándéknak köszönhetően sikerült egy olyan fejlesztő termet létrehozni, amiről elmondhatjuk, hogy a legmodernebb eszközökkel van felszerelve. Mindezekhez jól jött a támogató finanszírozás

forrás: Egry József Általános Iskola

forrás: Egry József Általános Iskola

- Azt, hogy egy iskola jól működik, elsősorban a tanulók eredményeiből lehet lemérni. Azonban az is fontos, hogy hogyan tudja a külvilág számára bemutatni egy intézmény az ott folyó munkát. Milyen lehetőségek vannak a bemutatkozásra?

- A transzparencia számunkra meghatározó ebben. Az iskola saját honlapja mellett, a közösségi oldalon is jelen vagyunk, ahol meg tudjuk osztani az eredményeinket. Ezen a felületen a nyilvánosság számára megismerhető a munkánk. Ezáltal azok is rálátnak az iskola profiljára, akik a jövőben választhatnak majd bennünket a gyermekük számára.

Csaba Beatrix

Vissza a főoldalra

Én képekkel mondom el

Az események megélése egyéni szinten, meghatározó különbségekkel bír. Sokszorosan igaz ez abban az esetben, ha egy-egy időszak történelmet formáló éveket hordoz magában. A XX.század bővelkedik ilyen eseményekben.

A csillagokban meg volt írva, hogy én színész leszek - interjú Kökényessy Ágival

Az eljövő idő sosem ugyan olyan, mint a mögöttünk lévő évek hosszú sora. A világ folyamatosan változik. Korok és divatok váltják egymást. Változnak a szokások, a gondolkodási minták, a környezet és a klíma is forradalmat hirdet. Az emberiségnek meg kell tanulnia, hogy vagy együtt él a változással, vagy rajtaveszthet. A megújulási képesség, talán az egyik legfontosabb a körülményekhez való alkalmazkodás mellett. Mert nem feltétlenül a legbátrabbak, vagy a legerősebbek maradnak meg...

15 éve ment el Bubik István

Már 15 éve annk, hogy Bubik István egy sajnálatos autó balesetben életét vesztette. Számos nagyszerű alakítással írta be magát a magyar színháztörténet nagy könyvébe. Hogy mi, akik a színházban, képernyőn láttuk, miért szerettük? A szenvedélyes és érzelemmel teli lendületes játékáért, amivel élővé tette számunkra az általa megformált karaktereket. És talán azért is, mert úgy éreztük, hogy közülünk való. Ma már talán kevesen emlékeznek rá, de aktív szerepet játszott az ellenzéki mozgalomban.

11 éve ment el Derrick főfelügyelő

Horst Tappert – alias Derrick főfelügyelő – 2008. december 12-én hunyt el. Az ikonikus sorozatot, az általa megformázott Derrcik főfelügyelőről nevezték el. Maga a sorozat 25 éven keresztül minden évben újabb és újabb folytatásokkal került a televíziókba. Horst Tappert egy állami alkalmazott fiaként látta meg a napvilágot, így aztán nem lehet különösebben csodálni, hogy katonaként – 1923-ban született - részt vett a II. Világháború harcaiban. Az azonban már igencsak beárnyékolja a múltját...

Te hány gyermekkel képzeled el a jövődet?

Az emberi élet különös jelentőséggel bír. Az élet továbbadásának vágya pedig olyan belső kód, ami érzelmi és lelki késztetésként ösztönöz bennünket arra, hogy családot alapítsunk. De elég a szerelem? Elég az egymásra találás a gyermekvállaláshoz, vagy kell valami több ahhoz, hogy családban gondolkodjunk. Egyáltalán min múlik az, hogy hány gyerekünk születik?

A jeges félelem ellenszerei

Néha jeges félelem önti el az embert. Leginkább akkor, ha azt érzi, összecsapnak a feje fölött a hullámok. Feladatok özöne, elvárások garmadája nyomja a vállát. Ez a bénító érzés sokkal inkább gátol, mint ösztönöz. Egyenesen blokkoló hatású. Miért, miből táplálkozik? Elsősorban a szeretetből. Furcsa igaz? El sem hinnénk, hogy a megbénító félelem éppen a legnagyobb erőforrásból képes táplálkozni. A SZERETET, sok mindent gyógyítani képes forrásából. De bármilyen hihetetlen is, mégis ez a helyzet.

Akár a mesében

Amikor reggel felébredtem, fogalmam sem volt arról, hogy ez egy különleges nap lesz számomra. Csináltam a reggeli rutinomat, aztán elköszöntem a feleségemtől és elindultam a szerkesztőségbe. A metró megállóban sodródtam a tömeggel, aztán ritkult a nép és én kicsit fellélegeztem. A fejemben már az előttem álló feladatok voltak. Aztán egyszer csak valaki a nevemet kiáltotta. Nem törődtem vele, más is kaphatta ugyanazt a keresztnevet, mint én. De valami mégis megállított. Ezt a hangot én valahonnan ismerem. Megfordultam és az emberek között keresgéltem a női hang gazdáját. És akkor megláttam őt.

Kulcsrakész weboldalt kínálunk, mely látogatókat hoz.