BlogÚj! Megnyitás

Nyitva a világra

Kettős világban élünk. Ezer féle módon tárjuk a nyilvánosság elé az életünket közösségi oldalakon. Ugyanakkor hihetetlenül eltávolodunk egymástól időben és térben. Ennek minden előnyével és hátrányával.

Miközben ellenálhatatlan vággyal szeretnénk önmagunk maradni és bizonyos tekintetben „megfelelni” az élet kihívásaira. Ez a társadalmi és családi, feszültségektől sem mentes közeg, közel sem ideális terepe a felnőtté válás amúgy sem egyszerű folyamatának. Annál is inkább, mert éppen a nagymértékű nyitás, az emberekre kortól függetlenül zúduló trendek és divatok, a milliárdnyi impulzus, ami nap, mint nap hat a világra, még egy tapasztalt felnőttől is a korábbiaktól nagyobb fegyelmet és körültekintést követel meg. 

Ugyanakkor az egyetlen célhoz vezető megoldás az, ha a fiatalokat az iskolai oktatás mellett, a világszemléletük formálásával felkészítjük az életben való boldogulásra, a tudatos információ használatra, az értékrend és a prioritások fontosságára. Ehhez ma már elengedhetetlen eszköz a tudatos és felelős internet használat, ami ma már jó néhány éve az oktatás integrált része.

Egy, a napokban indult új projekt, a tudatos eszközhasználatra késztetés mellett, az egyéni és közösségi képesség és készségfejlesztést tűzte ki célul. Ehhez olyan hagyományra építő, kreatív innovációt hozott létre, aminek az eredeti formája hosszú évtizedek óta, szorosan hozzátartozik a felnőtté válás útjához.

Az érettségi, a középfokú tanulmányokat lezáró vizsga. Azonban ez az időszak nem csak vizsgával zárul. A tabló elkészítésének szép hagyománya is ehhez az időszakhoz tartozik, ami az iskola falai között maradva, életre szólóan megőrzi az osztályközösség emlékét. 

Az új kezdeményezés ezt a hagyományt közelíti meg innovatív, 21. századi formában, interaktívvá téve a tablót. Az E-tabló ugyanis önálló web felületként, sokkal több lehetőséget tartogat, mint a hagyományos tabló. Az E-tabló ugyanis magának, a tabló fotónak a megjelenítése mellett, lehetőséget ad az osztály tagjainak személyes bemutatkozására. Közös történetek megörökítésére, fontos események képgalériájára, és közösségi kapcsolattartásra is az iskolai évek lezárását követően, tulajdonképpen bármeddig, amíg a közösség működteti a felületet. Az E-tablóról a projekt létrehozóját és tulajdonosát, Csaba Beatrix humánerőforrás fejlesztőt kérdeztük.


forrás: e-tablo.eu

forrás: e-tablo.eu

- Mik azok a képességek, amik fejlődése elősegíti a felnőtté válás útját az E-tablónak köszönhetően?

- Az egész Projekt az egyéni és közösségi szemléletformálást segíti. Éppen abban az időszakban, amikor a fiatalok nagyon fogékonyak a világ felé való nyitásban. Az egyéni bemutatkozás lehetősége, a személyes kvalitások megfogalmazása, az értékrend, a prioritások felismerése, a döntéshozatali alapok ismeretének elsajátítása, a kreativitás, a proaktív működés, mind olyan tulajdonságok és képességek, amikre az egész életünk során szükség van. Vegyünk egy példát. Legyen szó új közösségbe való beilleszkedésről, önéletrajzírásról, vagy állásinterjún való szereplésről, önmagunk bemutatása nélkülözhetetlen képesség. Igaz ez a kapcsolatépítésre is, ami ma az egyik legfontosabb tőke. Ezen túl az eredmények bemutatása egyfajta portfólióként is értékes összegzés. 

forrás: e-tablo.eu

forrás: e-tablo.eu

A sztorik, történetek az osztály emlékezetes, közösségi élményeit mutatja meg. Az osztálykirándulásoktól, a versenyeken való részvételen keresztül, az iskolai és iskolán kívüli ünnepségeken, közösségi rendezvényeken való szereplések emlékezetes eseményeit, különleges történeteit megörökítve. Ez azon kívül, hogy az emlékek őrzésében és felidézhetőségében segít, olyan tanulságok, megoldás készletek továbbadására alkalmas, amik mások számára is hasznosak lehetnek. A képgaléria pedig a közös fotók, videók tárhelye.

https://e-tablo.eu/

Az osztály E-tablójának a kialakítása tehát egyszerre közösségi és egyéni kompetenciákra épülő feladat. A technikai feltételeket profi informatikus csapat biztosítja, a projekt elindítását szakértő segíti, a tartalmat azonban az osztály tagjai határozzák meg, és hozzák létre. A közös történetek szövegének megfogalmazása, képek, videó tartalmak meghatározása az osztályközösség feladata. Ez a folyamat pedig a konszenzusos döntéshozatal, a kreativitás, egymás véleményének az elfogadása, a közös alkotómunka megvalósítása terén fejleszti a fiatalokat. Mivel a teljes megjelenést, tehát a design kialakítását is az osztály végzi, így a megvalósítással a kreatív, akár művészi képességek is megmutatkozhatnak. Az egyediség és az egyéniség közösségi értékké emelése ennek köszönhetően gondolkodási mintává válik. Ezek összessége nem csak a felsőoktatás során lesznek fontosak. Az élet minden területén hasznosíthatók. A magánéletben és a közösségi létben egyaránt. Bármely közösségbe való beilleszkedés, és a munkavállalás során elkerülhetetlen együttműködéseknél is szükségesek. Nem beszélve a magabiztos kibertér használatról, hiszen ma már az adat kinyerés és a felhasználás is többnyire az informatika segítségével történik.

forrás: Pixabay

forrás: Pixabay

Az eddig említettek a nyilvános részei az oldalnak, ami a családok számára is élmény teli lehet amellett, hogy az Iskolák számára is pozitív visszajelzésre ad lehetőséget. Az E-tablónak van egy zárt csoport része is, ami technikai értelemben úgy működik, ment az ismert közösségi oldalak.

- A belépési joggal rendelkező tagok számára mit nyújt a zárt csoport?

- A korlátlan kapcsolattartást szolgálja. A belépési jogosultságot szintén az osztály adja meg mindazoknak, akiknek az osztály tagjai, a diákok konszenzussal megszavazzák. Hiszen alapvetően a saját kommunikációs terük, szervezési felületük. Ez egyben felelősséget is jelent. Itt a zárt csoportban a szervezési feladatok, aktuális csoport információk, tartalom megosztások történhetnek. Az érettségit követően, hosszabb távon fenntartott E-tabló az érettségi találkozók szervezését is nagymértékben megkönnyíti. Emellett olyan típusú kapcsolattartásra is lehetőséget teremt, ami akár a továbbtanulás időszakában, akár a munkavállalás időszakában hasznos lehet.

forrás: e-tablo.eu

forrás: e-tablo.eu

- A most érettségiző osztályoknak javasolható az E-tabló, vagy másoknak is érdemes ebben gondolkodni?

- Az aktuálisan, most végző osztályoknak még van idejük arra, hogy az érettségi idejére létrehozzák a saját E-tablójukat. Ugyanakkor úgy véljük, hogy érdemes már az érettségit megelőző években elkezdeni az E-tabló építést. Annál is inkább, mert ebben az esetben a folyamatos tartalom feltöltés közös élménye kifejezetten motiváló lehetőség. 

forrás: Pixabay

forrás: Pixabay

Abban is hiszünk, hogy az E-tabló az egyéni teljesítményre is ösztönző lehet. Mivel a személyes bemutatkozás, a kvalitások, eredmények összessége remek portfólióvá válhat. Amellett, hogy az életfilozófia megfogalmazására is lehetőséget biztosít. Ezért az évek során folyamatosan bővülő tartalom, jó hatással lehet az egyéni teljesítmények növekedésére, ami megjelenhet a történetekben éppen úgy, mint a személyes portfólióban. A kreatív jelenlét, a csoportmunkában való hely megtalálása, az eredmények megmutatása folyamatos ösztönző tényező. Továbbá az E-tabló projekt a technika használat és a kibertérben való eligazodás terén is hasznos.

forrás: Pixabay

forrás: Pixabay

Az egyéni kvalitások fejlődéséhez járul hozzá a projektekben való gondolkodás képessége. A projektszemlélet kialakítása szintén olyan terület, ami a mindennapi létben tulajdonképpen kikerülhetetlen. Egyre több munkahely, cég, vállalkozás dolgozik hazai és Európai Uniós projektekben. De főiskolai, egyetemi tanulmányok során sem ritka a projekt munka. Ez azért lényeges, mert a különböző munkastílusú, eltérő személyiségű munkatársak, a projekt partnerek, a különböző területekről és háttérrel érkezők zökkenőmentes együttműködése, feltétele bármely Projekt sikerének.

forrás: Pixabay

forrás: Pixabay

Az E-tabló létrehozása mindezeken túl edukáció is. A technikai hátteret egy fiatal, proaktív webdesign csapat, a Tegtrix adja. A technikai működtetésre egy rövid képzéssel, Ők készítik fel a fiatalokat. Természetesen a megvalósulás teljes időszakában a projekt szakértő is elérhető az osztály számára. Az edukációs részen túl, akár pálya orientációként is felvethet potenciálokat az érdeklődő diákoknak.

- Milyen jövőkép fogalmazódik meg az E-tabló kapcsán?

Nagyon várjuk azt a pillanatot, amikor a hagyományos tabló „versenyekhez” hasonlóan, meghirdethetjük a legkreatívabb E-tabló szavazást is. Ezen kívül az is törekvés a részünkről, hogy az E-tabló a magyarországi iskolák osztályai mellett, határon túli osztályközösségek, és más kontinenseken élő magyar nyelven tanuló diákok közötti kapcsolatok kialakítását is ösztönözze. Reményeink szerint egy sokkal szélesebb körű ifjúsági, közösségépítési dimenzió rajzolódhat ki a mi víziónk szerint. Olyan kapcsolatrendszerek megvalósulásával, ami előre viszi a 21. századi közösségi szemléletet. Segít a generációk közötti kommunikáció, kapcsolatépítés sikerességében. A hatékony és tudatos internet használatnak köszönhetően pedig az elmagányosodás helyett, a közösségi élet személyes, valamint a térben és időben távolságot legyőzni képes formákban is élővé válhat.

A korábban végzett osztályok számára is érdemes az E-tablót létrehozni. Mivel hiszünk abban, hogy az értékteremtés, a közösségi lét ereje, a közös alkotás és a kapcsolatok fenntartása, az emlékek felidézhetősége és megmutatása, a volt Iskola értékeinek összegzése, az együtt töltött évek értékessége olyan társadalmi értéket is hordoz, ami nem csak múlt idéző, hanem jövő teremtő erővel is bír. Példa lehet a következő generáció számára. 

Vissza a főoldalra
Kulcsrakész weboldalt kínálunk, mely látogatókat hoz.