BlogÚj! Megnyitás

Őrző-védő kutyák - Nem csak játékra termett

A kutya nem csupán családtag, négylábú szeretetbomba, hanem sport, őrző-védő és munkakutyaként, fontos feladatok ellátására is képes. A legismertebb fajták ezen a téren a Németjuhász, a Belga juhászkutya, de kiváló eredményeket érnek el...

A kutya nem csupán családtag, négylábú szeretetbomba, hanem sport, őrző-védő és munkakutyaként, fontos feladatok ellátására is képes. A legismertebb fajták ezen a téren a Németjuhász, a Belga juhászkutya, de kiváló eredményeket érnek el Óriás Schnauzer, Dobermann, Rottweiler, Airedale terrier fajtákkal is.

Tóth Ferenc kutya kiképzővel arról beszélgetünk, milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy ilyen feladatok elvégzésére is alkalmassá tegyük a fajta szempontjából megfelelő kutyánkat. 

Őrző-védő kutyák - Nem csak játékra termett

Németjuhász kutya (forrás: pixabay)

- A nagytestű pásztorkutyák, a magyar fajták közül a kuvasz és a komondor vigyázott régen a portákra, tanyákra. A feltételek azonban megváltoztak. A magyar törvényi változásoknak megfelelően az állattartási előírások szabályai szerint, nem szabad életvitelszerűen láncon tartani kutyát. Ezen túl az elektronikus riasztó rendszerek térhódítása is közrejátszik abban, hogy jelentősen leszűkült a feladatköre a terület védelmet ellátó kutyáknak. Hiszen egy elektronikus riasztórendszer fenntartása lényegesen egyszerűbb, mint a kutya tartása, kiképzése, folyamatos ellátása.

Személyvédelem tekintetében a fegyveres testületeknél, a járőr kutya rendkívül hatékony, mint járőr társ. Ennek is nagyon szigorú feltételei és törvényi szabályozása van, amely meghatározza, milyen módon kell a járőrnek vezetnie a kutyát, hogyan kell szabályozni annak viselkedését az adott szituációnak megfelelően. Ez azért döntő kérdés, mert a kutya képes súlyos sérülést okozni, ezért a járőr döntésének rendkívüli súlya van.

A kutya felkészítése hosszú időt és különleges kiképzési módot igényel mind fizikai, mind pszichikai értelemben. Megfelelően kell reagáljon, nem elkerülő magatartással, hanem védekező viselkedéssel a fizikai és pszichikai fenyegetés, vagy akár nyílt támadás esetén. A kutya védekező viselkedésének aktív formája, amikor agresszíven rátámad egy energikus harapással arra, aki támadó viselkedést mutat. Ezzel akár erős vérzéssel is járó roncsoló sérülést okoz. Ez a tény indokolja azt, hogy nagyon szigorúan szabályozzák a járőr kutya használatát. A kutyás járőr kizárólag jogos védelmi helyzetben, végszükség esetén használhatja a kutyát támadás elhárítására. 

Őrző-védő kutyák - Nem csak játékra termett

forrás Tóth Ferenc

- Az említett példák a hivatásszerű őrző-védő szolgálatra vonatkoznak. Ugyanakkor számos kutyaiskolában találkozunk őrző-védő képzésekkel, illetve sport tevékenységre vonatkozó lehetőségekkel.

- Valóban. A kedvtelésből tartott kutyák őrző-védő tevékenységéről is szót kell ejteni, hiszen őrző-védő fajtájú kutyákat nem csak hivatalos testületeknél találunk. A tenyésztésbe vételnél tenyész szemle és munkavizsgák szükségesek. Vagy egy küllem kiállításon, vagy egy tenyész szemlén, egy szakértőnek meg kell győződnie arról, hogy a kutya alkalmas-e tenyésztésre? Meg kell állapítani, hogy olyan módon alakult-e a külleme és a viselkedése, ami kívánatos és megfelel a fajta sztenderd előírásainak. A szemle során összetett gyakorlatsort kell bemutatnia a kutya vezetőjének, amely során a kutyának pontosan kell követnie az utasításokat. A feladatsor végén pedig nyugodt érzelmi állapotban kell elhagynia a pályát. Ez mutatja meg azt is, hogy a fizikai teljesítő képességek mellett, az idegrendszeri sajátosságok is megfelelnek a követelményeknek. Ezek összessége alapján kap a kutya tenyészthető, vagy tenyésztésre javasolt minősítést.

Munkavizsga során a nyomkövetés, az engedelmességi és az őrző-védő ágazatban is meg kell felelnie a szabályzatban előírt követelményeknek. Amennyiben a sikeres munkavizsgákkal is rendelkezik, akkor a születendő szaporulat, kan és szuka esetében is, a 3 számú vizsgát követően megkapja az elit törzskönyvet. Az ilyen törzskönyvvel rendelkező szaporulatról a vásárló tudja, hogy nagy eséllyel olyan kutya kerül hozzá, ami minden tekintetben megfelel a fajta sztenderd követelményeknek, alkalmas szolgálati és sport célokra is. 

Őrző-védő kutyák - Nem csak játékra termett

Dobermann (forrás:pixabay)

- Ebből arra lehet következtetni, hogy akinek konkrét céljai vannak akár szolgálati, akár sport tervek tekintetében, akkor eleve olyan tenyésztőt érdemes felkeresni, aki elit törzskönyvvel rendelkező kutyát ad át. Hiszen az elmondottak alapján ez növelheti a remélt siker potenciálját.

- Az őrző-védő fajtáknál is külön váltak már a küllem és a munka tenyészetek. A fajta sztenderd egyértelműen meghatározza a követelményeket. Például az idegrendszer vizsgálatnál a lövés zajra adott reakciót is nézik, 6 vagy 9 milliméteres pisztolyból. Kívánatos az, ha a kutya nem reagál erre a zajra. Amennyiben támad a lövés eldördülésére, akkor még tenyészetben maradhat. Ha viszont félelmet mutat, akkor kizárják a tenyésztésből.

A munka tenyészetből származó kutya esetén nagyobb esély van arra, hogy sport és járőr szolgálatra is alkalmas. A küllemtenyésztésből származó kutyáknál nagyon szép kutyát lehet vásárolni, de nem biztos, hogy munkakutyaként is olyan kiváló adottságai lesznek. Tehát érdemes előre meghatározni, hogy milyen céllal szerzi be a tulajdonos az őrző-védő fajtát.

Őrző-védő kutyák - Nem csak játékra termett

forrás Tóth Ferenc

- A sportolási fókusz tulajdonképpen magán, kedvtelés jellegű kutyatartásnak minősül. Milyen szintig tudja a gazda elvinni?

- Először BH minősítésű engedelmességi vizsgát kell tennie a kutyának. Ezt követően 3 különböző szintű vizsga teljesítésére van szükség. Csak ezt követően indulhat VB válogató versenyeken, illetve Magyar Bajnokságon. A versenyeken elért teljesítmény alapján rangsorolják az állatot, aki megfelelő szint elérésével bekerül az elitbe. Ezek közül választják ki azt a 6, vagy 7 kutyát, aki képviselheti Magyarországot a Világbajnokságon. Van Németjuhász kutya Világbajnokság, Belga juhászkutya Világbajnokság, valamint egy úgynevezett általános, FCI Világbajnokság, -FCI a Világszövetség rövidítése-, ahol bármely őrző-védő fajtájú kutyával lehet indulni. Egyre népszerűbb ez a sportág. Ennek fényében, aki a sportkutyázást választja, ott a cél a nemzetközi versenyeken való részvétel és eredmények elérése. Az eredményességet mutatja, hogy Magyarországnak van már Belga juhászkutya világbajnoka. 

- Számos szórakoztató film és televíziós sorozat épül olyan történetre, ahol a kutya egy nyomozó társaként jelenik meg, és nagyban hozzájárul a sikeres akciókhoz. Ezekben a filmekben mindig hangsúlyos az a rendkívül szoros kapcsolat, ami a kutya és az ember között kialakul. Ez a kapcsolat sokkal mélyebb, mint amit az engedelmesség, fegyelmezettség, tanult feladatok precíz végrehajtása jelent. A család többi tagjához való viszonya ezeknek az állatoknak miben más?

- A kutya idegrendszeri sajátosságai alkalmassá teszik arra, hogy különbséget tegyen abban, hogy munkát végez, a sportpályán teljesít, vagy családi környezetben van éppen. Ennek elérése a kiképzés során történik és folyamatosan fejleszthető. Egy aktív sport kutya hétköznapi környezetben teljesen átlagosan kell viselkedjen. Nagyon fontos, hogy a kutya jól szocializált legyen, probléma mentesen illeszkedjen be az emberi környezetbe. Sem az őrző-védő, sem a sportkutya nem jelenthet kockázatot a mindennapokban. Ezt a kiképzésükkel biztosítani kell. 

Őrző-védő kutyák - Nem csak játékra termett

Rottweiler (forrás:pixabay)

- Mi történik, ha egy szolgálaton, vagy sportpályán kívüli környezetben a gazdát atrocitás éri? Hogy reagálhat ilyenkor az állat?

Erre a kiképzése során fel kell készülni. Meg kell határozni, és meg kell tanítani a kutya számára, hogy milyen helyzetben, mi a kívánatos és elvárt viselkedés. A mindennapi életben az elvárt viselkedés, hogy maradjon közömbös a környezeti ingerekre. Amennyiben szolgálatban van az állat, szerencsés szájkosárban vezetni, mert adott esetben, szájkosárban is meg tudja akadályozni a támadást. Azt tudni kell, hogy nagyon szigorúan szabályozott, hogy milyen esetben és körülmény meglétekor válaszolhat a kutya támadással. A kutyás járőr kizárólag jogos védelmi helyzetben, végszükség esetén használhatja a kutyát támadás elhárítására. 

- A kutyától magas intelligencia szintet követel ez a differenciálási képesség. Mikortól kezdődik meg a kutya kiképzése?

- A tenyésztő előneveli a kutyákat. Már 5-6 hetes kortól hozzászoktatja az állatot különböző tárgyakhoz. Felkészíti arra, hogy gond nélkül megfogjon különböző anyagú tárgyakat. Fémet, fát, műanyagot, textilt, üveget is akár. Felébreszti a zsákmányszerző ösztönét. A gazdához kerülés pillanatától, tehát 3 hónaposan az engedelmességi feladatok is elkezdődnek játékos módon. A fogváltás miatt van egy időszak, amikor a fogás gyakorlatokat ki kell hagyni, hogy megvédjük a kutya egészségét. A szakszerű kiképzés sok figyelmet és munkát követel. A teljes felkészítés körülbelül 3 éves korára teljesül. Ez persze függ a kutya személyes adottságaitól és a befektetett munka mennyiségétől és folyamatosságától is. A jó minőségű és hatékonyságú képzéshez érdemes jól felkészült, megfelelő eszközökkel rendelkező szakemberhez fordulni. A megfelelő tenyésztőtől beszerzett állat, ha jó kiképző szakember kezébe kerül, kiemelkedő teljesítményre képes, amennyiben a gazdája végigviszi a képzési folyamaton, és kellő időt és gyakorlást biztosít az állat számára. Az őrző-védő fajták kifejezetten élvezik egyébként, ha a fajta jellegzetességeit megélhetik szabályozott keretekben a gazdájukkal közös munka során.

Őrző-védő kutyák - Nem csak játékra termett

Óriás Schnauzer (képforrás pixabay)

- Nem csak a kutyának az alkalmassága szükséges a sikerhez. A gazdának milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy a közös munka eredményes legyen?

- A gazdának, a kutya vezetőjének is el kell sajátítania a megfelelő szaktudást. Képeznie kell magát. Erre kutya iskolák és kiképző iskolák is rendelkezésre állnak. Mindenképpen szakembertől szükséges tanulni akár sport, akár munkakutya képzésre gondolunk. Emellett megfelelő higgadtsággal, kitartással, eltökéltséggel és fegyelemmel kell rendelkezni. Ne felejtsük el, hogy ezekben a helyzetekben egy felhevült ingerületben lévő kutyát kell utasításokkal szabályozni, elvárt és előírt viselkedésre, feladat elvégzésre késztetni. Tehát egyáltalán nem mindegy, mennyire felkészült az állat felvezetője. Ennek megfelelően ezek a tevékenységek felnőtteknek ajánlott. Gyermekkorban nem javasolt.

- Őrző-védő feladatot ellátó kutya esetén mire kell odafigyelni?

- Amennyiben a kutya területet véd, akkor mindenképpen kötelező a kapun, bejáraton jól láthatóan feltüntetni, hogy a kutya harap. Nem csak szöveges formában, hanem szimbólummal is, ami a helyi nyelv használata, megértése nélkül is figyelmeztet. A kutyát nem szabad ráuszítani senkire. Amennyiben ez történik, az komoly büntetést von maga után. Ha valaki nem fegyveres testületben dolgozik, és közterületen járőrszolgálatot végez, akkor neki és a kutyának is rendelkeznie kell erre jogosító engedéllyel. Ezt a Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság Kutyavezető képző iskolájában lehet megszerezni. Ezt az engedélyt a kutyának 2 évenként meg is kell újítani.


Csaba Beatrix

kutya és gazdi képző tréner

kutyás terápiás foglalkozásvezető

Vissza a főoldalra

Őrző-védő kutyák - Nem csak játékra termett

A kutya nem csupán családtag, négylábú szeretetbomba, hanem sport, őrző-védő és munkakutyaként, fontos feladatok ellátására is képes. A legismertebb fajták ezen a téren a Németjuhász, a Belga juhászkutya, de kiváló eredményeket érnek el Óriás Schnauzer, Dobermann, Rottweiler, Erder terrier fajtákkal is. Tóth Ferenc kutya kiképzővel arról beszélgetünk, milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy ilyen feladatok elvégzésére is alkalmassá tegyük a fajta szempontjából megfelelő kutyánkat.

Nem az a fontos, hogy igaz legyen, csak beszéljenek rólam! 103 éves lenne a szépségkirálynő – Gábor Zsazsa

103 éves lenne a szépségkirálynő – Gábor Zsazsa Eredetileg persze nem Zsazsának (vagy amerikaiasan Zsa Zsa) hívták, hanem nemes egyszerűséggel Gábor Sárinak.

Navigare necesse est - avagy - hajózni kell

A vitorlázás szerelmesei valószínűleg egyetértenek abban, hogy lehet élni hajó nélkül, de nem érdemes. Ez a nézőpont éppen úgy érvényes a kedvtelésből hajózókra, mint a versenyzőkre. Az első dokumentált vitorlásversenyt II. Károly angol királyhoz kötik, aki 1661-ben hívta ki a yorki herceget egy versenyre, amit őfelsége meg is nyert.

Gasztronómia - kultúra - élmény

Tiszaújváros két idegenforgalmi szempontból is vonzó gasztronómiai fesztivált rendez augusztusban, illetve szeptemberben, melyek színes kulturális-, családi-, és gyermek- programjaival, neves előadóművészek fellépéseivel, főzőversenyével méltán nyerték el a közönség tetszését, és lettek a város két legkedveltebb szabadtéri rendezvényei, melyek az idők folyamán hírnevet szerzett Tiszaújvárosnak.

Nem vagyok híve a tiltásnak!

Katus Attila hatszoros aerobik világbajnok, mégis egy tv műsor kellett ahhoz, hogy igazán ismertté váljon. A Szombat esti láz volt az, ami igazán sztárrá tette. Olyan sztárrá, aki ennek ellenére megmaradt embernek. A legfőbb hivatásának azt tartja, ha segíthet az embereknek. Sporttal, előadásokkal, étkezési tanácsokkal és minden egyébbel, ami az életmód változtatáshoz – és nem váltáshoz - kell. És nem csak felnőtteknek. Évente 50 - 100 iskolába látogat el, hogy gyerekeket - köztük nagyon sok hátrányos helyzetű gyereket - a sport és az egészséges életmód felé tereljen.

Advent - Eljövetel

Így november elején még csak motoszkál bennünk, hogy már nem sok idő van hátra karácsonyig. Viszont az advent már általában november végén elkezdődik. Talán sokaknak az advent (ádvent), nem jelent mást, mint a vásárlások kezdetét. Ám ez nem volt mindig így, és ezt mutatja az a többféle szokás is, amit az európai népek – így mi magyarok is - az adventhez társítottak. Talán kezdjük azzal, mit is jelent az advent szó valójában? Nos, egyszerűen csak annyit, hogy eljövetel vagy érkezés. Ami egyértelműen utal Jézus Krisztus közelgő születésére és földre jövetelére.

J. R. Matthew - Herceg fekete lovon XXIII. rész

- Valamit mégis tennünk kéne – morogta Simons. - Várjunk csak, azt hiszem, van egy ötletem – pattant fel Josh. A minap került a kezembe egy script (forgatókönyv), amiben a főszereplő nővére megpróbálta elcsábítani a húga pasiját. - Pfúj, ez undorító – fakadt ki Susan. - Hogy jön ez ide Josh? – húzta fel a szemöldökét Simons. - Csak úgy Gordon, hogy kölcsönvesszük a storyt. - Még mit nem! Csak nem gondolod, hogy én ezzel a majommal?! Még a húgocskám kedvéért sem!