Romantika AKCIÓK!


Véletlen szerelem

Írta

J.R.Matthew

Az online példány ára 200 forint + 1 e-book ajándék!

Megrendeléshez kérem töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat, melyet a gombra kattintva érhet el.

Az út felőli sétányon egy fiatalember haladt sietősen a kikötő felé. Mobilját a fülére szorítva vitatkozott valakivel, és közben akaratlanul is gesztikulált. Mel még ha akarta sem láthatta volna a fiatal férfit, a férfi pedig teljesen a mobiljára koncentrál, így az összeütközés elkerülhetetlen volt. Amikor a férfi feldöntötte, a lány halkan sikoltva a földre zuhant. Mel érezte, hogy egy árnyék takarja el a napot, aztán futó lépteket hallott, és az őt feldöntő férfi valami ismeretlen nyelven elnézést kért. A hangsúlyból Mel pontosan értette sajnálkozását. Aztán a férfi angolra váltott.


- Elnézést kérek, igazán figyelmetlen voltam – mondta, és felsegítette a lányt a földről. 

Közben Jack is megérkezett.


- Azonnal engedje el Miss. Cartwrightot! – csattant a hangja.


Az idegen azonban nem ijedt meg.


- Különben mi lesz? Lelő a mordályával?


A kérdésből a lány azonnal megértette, hogy Jack támadásnak vélte az esetet, és már a pisztoly is előkerült.


- Jack, tedd el a fegyvert!


De ez nem volt ilyen egyszerű.


- Maradj ki ebből Mel, ezt most én döntöm el! – mondta a lánynak határozottan, aztán a férfi felé fordult. 


Az idegen nem nézett ki terroristának. Kissé lebarnult fehér bőr, napszítta gesztenye haj, épphogy borosta, kék farmer short, tengerészpóló és kapitányi sapka. Láthatóan nem volt nála semmi a mobilján kívül. Az idegen még a kezét sem emelte föl. Közben kósza turisták már az eseményt kezdték fotózni. Jack kényszeredetten elrakta a pisztolyát, és az idegenre mordult:


- Tűnjön el!


De a férfinak ez esze ágában sem volt. 


- Magával semmi dolgom, de a kisasszonytól szeretnék bocsánatot kérni. Engesztelésül meghívhatom egy vonatozásra?

Mel értetlenül széttárta a karját. Az idegen pillantása a földön heverő fehér botra siklott és nyelt egyet.


- Kérem, ne haragudjon! Először feldöntöm, most meg ez!


Válásnapló

Írta

J.R.Matthew

AZ ONLINE PÉLDÁNY ÁRA 200 FORINT + 1 E-BOOK AJÁNDÉK!

Megrendeléshez kérem töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat, melyet a gombra kattintva érhet el.

Amikor belekezdtem, egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy meg kell írnom ezt a könyvet. Mert kit érdekel az én életem? Egyszerű átlagemberként élek, nem vagyok világhírű, de még a celebségig sem vittem. Igaz, ez utóbbit nem is akartam, az előbbiről viszont még nem mondtam le.


Ennek ellenére belevágtam, és ahogy a sorok futottak ki az ujjaim közül, egyre inkább úgy éreztem, talán akadnak olyanok, akik el fogják olvasni mondataimat. Sok könyv szól arról, hogy mit érez egy nő a válás előtt, közben és után. Ellenben szinte fellelhetetlen olyan írás, amelyik egy férfi érzéseivel – figyelem lányok és különösen asszonyok, bizony, akár hihető, akár nem, nekünk is vannak! – foglalkozna. Ha valaki azt gondolja, most egy férfi „nyafogásának” mérföldekre rúgó ódáját olvashatja, csalatkozni fog.


Egy negyedszázadon át tartó házasság végső agóniájának történetét mesélem el a saját – tehát egy férfi szemszögéből. Női olvasóim fejében – egész életemben ők voltak többségben, és erre büszke vagyok – most reklámfeliratként villanhat a jelzés: És persze a nő a hibás! Nos, erről nincs szó. Nem a nő a hibás, hanem egy nő és egy férfi EGYÜTT. Aki elolvassa e könyvet, világosan láthatja hibáim széles tárházát, ami odáig vezetett, hogy véget ért a házasságom. De azt se várják tőlem, hogy mindent magamra vállalok, mert nem erről szól a mesém. Nem vagyok hős, aki szenvedve bár, de mindent odadob, szétrántja a mellén az inget, és azt kiálltja: Ide lőjetek! Csak egy férfi vagyok, aki hite szerint ír, és aki szeretné megérteni, mi is történt valójában. Ja, hogy még nem tudod? – hallom lelki füleimmel kérdést. Mire e sorokat olvassa a kedves olvasó, már tudom, hiszen a könyv végére világosan tündököl majd, mint a delelőn álló nap. Amikor belekezdtem azt hittem, mindent tudok, ami a házasságommal kapcsolatos. De csak az utolsó pont leütése után – na, jó, az utolsó vázlat végiggondolását követően – vált világossá számomra, hogy mi is történt házasságom utolsó öt, de különösen a válásig vezető viharos két évben. Egyben biztos vagyok, akár nő, akár férfi olvassa, vagy még inkább párok, kalandos, talán tanulságos és megszívlelendő „utazás” lesz.


- A szerző


Herceg fekete lovon

Írta

Stacy Darlend

AZ ONLINE PÉLDÁNY ÁRA 200 FORINT + 1 E-BOOK AJÁNDÉK!

Megrendeléshez kérem töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat, melyet a gombra kattintva érhet el.

Tess lehajtotta a fejét és a medencébe bámult. Az anyja emléke mindig ugyanúgy hatott rá. Érezte az illatát, a kezének finom simítását haján, és maga előtt látta a mosolyát. Két kövér könnycsepp gördült végig a lány arcán. Simons azonnal érezte, hogy ezúttal túl messzire ment.


- Ne haragudj, én csak…


- Nem haragszom – suttogta Tess. És nem hiszem, hogy biztosan támogatott volna, hiszen nem is ismertem. De azt nagyon is jól érzem, hogy megértett volna. És nem hívta volna Ramont se bokszosnak, se majomnak! Az előbb azt kérdezted, hogy komolyan gondolom-e, hogy ezt a fickót beköltöztetem a házadba. A válaszom igen! Halálosan komolyan gondoltam! Mégis azt mondom, van választásod.


- Csakugyan? És mi lenne az?


- Vagy Ramon költözik ide, vagy én innen el. A döntés a tiéd!


Gordon Simons fölugrott a székéből és döbbenten meredt a lányára. Szívébe éles fájdalom hasított. Évek óta kísértette álmaiban, hogy egyszer annyira elront valamit, hogy elhangzik ez a mondat. Soha nem mondta ki, de Tess volt a kedvence. Ahogy cseperedett, és mindinkább az anyjára hasonlított, ez az imádata egyre inkább erősödött. Most pedig itt áll előtte, és neki kell választania aközött, hogy egy olyan embert fogadjon a házába, mint a kertésze, vagy aközött, hogy Tess elmegy. Tudta, nincs jó választás, mégsem tehetett semmit. Pontosan érezte, hogy a lánya nem a levegőbe beszél. Szereti ezt a Ramon nevűt, és ebből nem enged. Simons lassan visszaereszkedett a székébe.


- Nehéz helyzetbe hoztál – suttogta.


- Nem én, apa, te saját magad!Egy lépés az élet

Írta

Máté Richárd

A könyv ára 1 forint + postaköltség

Megrendeléshez kérem töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat, melyet a gombra kattintva érhet el.

A gyerekek még mindig a fölállni tanultak, akinek volt még ereje, járni is próbált. Néhányan szögletes mozgással, lábukat csípőből lódítva, de meglehetős biztonsággal haladtak előre. Voltak olyanok – például Peti –, akik egyik lábukat maguk után húzva, szinte ugrálva lépegettek, és akadtak, akik járókerettel vagy csak egy széket maguk előtt tolva vágtak neki a terem hosszának. Hárman pedig Feri módjára, csak a fölállással boldogultak.

Edit és a másik két konduktornő egyre csak járkált köröttük. Dicsértek és követeltek, mindezt kedves szerető szigorral. Eszter most is ott ugrált, és szökdécselt közöttük, akár valami vidám kis szöcskegyerek. Leginkább persze Feri és Peti körül sündörgött, de azért majd mindenkihez volt egy két csilingelő vidám szava.

Az ajtó egyszeriben hangos nyikkanással föltárult, és a nyílást betöltötte Pető télikabátos, zömök figurája. A gyerekek megdermedtek a hirtelen megjelenésétől, és még a konduktornők arcán is fölfedezhető volt némi zavarodottság. Feri a tolókocsijában ülve figyelte a professzor érkezését. Pető beljebb lépett, becsukta maga mögött az ajtót, és egy szatyrot tartott maga elé.


– Na, gézengúzok! Aki ide tud jönni hozzám, az csokit kap!


A gyerekek egy pillanatra nem értették, mit is akar, de aztán fölkiáltottak örömükben. A külső szemlélő számára fura áradat indult el a professzor felé. Pető féltő szeretettel nézte a csokoládéért igyekvőket. Az egyik kisfiú széket tolt maga előtt. Tolt egyet, majd a szék után csosszant, és így tovább, mindig csak előre. Egy másik, szögletes bénasággal, de meglehetősen fürgén közeledett. A harmadik járókeretre támaszkodva, fújtatva zihált előre. Peti visszanézett a tolókocsiban maradt Ferire, és az izgatott Eszterre, de azért csak sántikált kitartóan a professzor felé. A kislány állt a tolókocsi mellett és vívódott. Szeretett volna kapni a csokiból, hiszen a gyermeki igazságérzete szerint az neki is járt, ha odaért a professzorhoz. – Elvégre mindenki kap, aki odamegy! – erősítette magát, és vágyakozva pillantott az ajtó felé. Mégsem indult el, mert valami visszatartotta. Úgy érezte, addig nem mehet, amíg Feri itt ül a tolókocsiban, és esélye sincs arra, hogy csokit kapjon.

Az első gyerekek elérték a professzort. Pető boldogan fölnevetett, és minden hozzáérkezőnek a markába nyomott egy-egy tábla csokoládét. Végre Peti is célba ért. Pető adott egy barackot a feje búbjára, és egy csokit a kezébe.


– Ügyes vagy Péter! – toldotta meg az ajándékot jó szóval is.


Eszter már nem akart várni tovább. Hirtelen eldöntötte, hogy azonnal el kell indulniuk. Feri elé perdült, és a kezét nyújtotta felé. Feri megmarkolta a kislány kezét és egy pillanat múlva már talpon volt. A rántás lendülete azonban tovább sodorta, és mintegy spiccen járó balett táncos, ellépett Eszter mellett és az ajtó felé iramodott. Néha megingott, de ilyenkor még több lendületet adott futásának, és a gyorsaság korrigálta az egyensúlyában beálló zavart. A terem elnémult.

A gyerekek Feri produkcióját figyelték. Eszter hökkenten nézett utána, de aztán arcát elöntötte a boldog öröm. A professzor egy csokit nyomott az egyik kislány kezébe, aztán a csöndre fölkapta a fejét. Örömmel vegyes csodálattal nézte Feri "száguldását". A kisfiú magához mérten villámgyorsan átszelte a termet és a professzor kezei között végezte be útját.

Arcát belefúrta a professzor kabátjába és hangosan zihált. Kezével erősen kapaszkodott a kabát övébe, hogy meg tudja tartani egyensúlyát. Pető nézte a belécsimpaszkodó kisfiút, és szemét elöntötte a könny. Lassan lehajolt, és egy puszit nyomott a kisfiú feje búbjára. Szeme előtt megjelentek és szertefoszlottak a minisztérium rá fenekedő hiénái, és halkan suttogta maga elé:


– Érdemes volt...

A VoicePic Marketing Kft. 2010 óta működik a médiaterületén. Az első 4 évben a média több magazinjával is dolgoztunk. Fő területünk a felületek értékesítése és a terjesztés szervezése volt. Az idei évben továbbléptünk és bár az értékesítés és a marketing tevékenység továbbra is megmaradt – például a Panoráma Világklub TV-nél -, saját magazin kiadása mellett döntöttünk.

KAPCSOLAT

<!-- DYNAMIC BLOCK: adsense-col12 -->

XGEN - Weblapok, amik látogatókat hoznak.