BlogÚj! Megnyitás

Születés és a valódi értékek

Az advent és a karácsony a mai rohanó világban a legtöbb embernek sajnos csak a vásárlások és a black Friday-ek időszakát jelenti.

 Pedig ehhez van a legkevesebb köze a világon. Mert az advent a várakozás Jézus Krisztus születésére, míg a karácsony maga Krisztus születésének a napja. Azé a Krisztusé, aki felborogatta az árusok asztalait a templomban és kizavarta őket onnan. Hogy keresztényként mégis mit és hogyan ünnepelünk és ezekben az időkben mi a fontos, arról a Magyarországi Evangélikus Egyháztól Dr. Fabiny Tamás püspököt és a HIT Gyülekezetének lelkészét kérdeztük.

Magyarország keresztény ország. Azonban a felmérések szerint sajnos kevesen gyakoroljuk a hitünket. Az idő kerekét nem lehet visszaforgatni, és nem lehet megszüntetni a vásárlási lázat sem. De lehet egymásra figyelve, emelt fővel megélni az ünnepet. És nem, nem az a fontos, hogy mi van a fa alatt. Sőt, az sem fontos, hogy milyen maga a fa. Kicsi, vagy nagy, egyszerű vagy drága, esetleg a mai stílnek megfelelően műanyag. A két keresztény felekezet által adott válaszok mindannyiunkat elgondolkozásra kell, hogy késztessenek.

Mit jelent a keresztények számára az advent?

HIT Gyülekezet: Az advent a Karácsony előtti hetek várakozással teli ideje. Hosszú időszaka (négy, illetve egyes felekezeteknél hat - hét) önmagában mutatja kiemelkedő fontosságát, semmi más ehhez fogható időszak nincs a vallási ünnepek között. Az advent a Jézus születése előtti Messiás várás időszakát is szimbolizálja.

Ezen hetek alatt nem csupán a karácsonyi bevásárlások (egyébként izgalmas és hangulatos) időszaka telik, hanem ezzel párhuzamosan, ahogy a Karácsony ünnepéhez közeledünk, az advent elsősorban Jézus emberként való megszületésének a tényére irányítja rá a figyelmünket. Az advent segítségével tudja a Karácsony is az igazi szerepét betölteni, azzá az ünneppé válni, ami mindig is, eredetileg volt: Jézus születésének az ünnepévé. Az egymásnak Karácsonykor okozott öröm is a megváltásból fakadó örömünk feletti határtalan boldogság és öröm kifejezése, de emellett természetesen az embertársaink irányában mutatott szereteté is.

Jézus eljövetelére az ember bűnbeesése miatt volt szükség, és Isten már a bűnbeesés napján ígéretet tett, hogy a Megváltó által helyre fogja állítani, amit az ember elrontott. E naptól kezdve az emberiség egész története tulajdonképpen a bűntől való szabadulás vágyáról szólt, és az ahhoz vezető, sokszor beláthatatlanul hosszúnak tűnő várakozásról. Ez a várakozás Jézus születése napján ért célba, aki magára vette minden ember bűneit, ahogyan Ésaiás azt már kétezer hétszáz évvel ezelőtt, jó előre megprófétálta: „Mindnyájan, mint juhok eltévedtünk, ki-ki az ő saját újtára tért: de az Úr mindnyájunk vétkét Őrá vetette.”

Evangélikus Egyház: A karácsony előtti négy hetet nevezzük adventnak. A latin kifejezés a maga teljességében így hangzik: "adventus Domini" az Úr eljövetele. A keresztény világ ilyenkor Jézus születésére készül. A 18. század polihisztora, Bod Péter írja: „Krisztusnak négy adventusa, eljövetele vagyon. Midőn a testben megjelent. Midőn a szívbe bészállt, és az embert megérinti. Midőn halála órájában elmégyen az emberhez. Midőn eljő az utolsó ítéletre.” A katolikus költő Pilinszky Jánossal együtt azt is mondhatjuk, advent a várakozás megszentelése, megtanulunk vágyakozni azért, ami a miénk. A karácsony előtti időszak ilyen megszentelése azért is indokolt, mert az ünnep nagyon elvilágiasodott, gyakran csak a vásárlásról, a pénzköltésről és sajnos a nem is annyira őszinte ajándékozási lázról szól. Erre utal Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt című imádsága is.

Mindkét hitben megélt megfogalmazás tökéletesen rámutat a lényegre. A mi dolgunk csupán annyi, hogy megálljunk egy pillanatra és elmélyedjünk magunkban. Hogyan várjuk mi a Megváltó megszületését? Biztos, hogy a „hétszázhuszadik” ajándék utáni rohanás a megfelelő erre? Biztos, hogy a gyerekünknek, az unokánknak a playstation fontosabb, mint az, ha vele vagyunk és mesélünk? Jézus története 2000 éves. És a történeteket nagyon szeretik a gyerekek, ahogy az együtt töltött időt is. Persze facebook és a telefonok nélkül…

Hogy másnak is szép legyen a karácsony

A HIT Gyülekezeténél ilyenkor még inkább előtérbe kerül a karitatív munka. Ahogyan egész évben, úgy az adventi hetek időszakában is rendszeresen osztanak meleg ételt és ruhát az arra rászorulóknak. A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) már sokadik éve segít mind egyéneket, mind szervezeteket, közöttük iskolákat is. Vidéken, ahol még elterjedtebb a fatüzeléssel való fűtés, ott tűzifával segítik a családokat, illetve minden évben szervezik cipős doboz akciókat, hogy ajándékokkal is kedveskedjenek a gyerekeknek.

Az Evangélikus Egyházban minden egyes vasárnapnak olyan ószövetségi és evangéliumi olvasmányai vannak, amelyek kifejezésre juttatják a karácsonyhoz való fokozatos közeledést. Az ószövetségi prófétáktól kezdve Keresztelő Jánosig menően sokan készítették elő Jézus érkezését. Az ilyen igei felkészülés mellett a közösségi programok is hozzájárulnak a méltó felkészüléshez, a gyermekek karácsonyi színdarabra készülnek. A gyülekezeti tagok látogatják a rászoruló szegényeket, betegeket és a hajléktalanokat.

Ha figyelmesen olvastunk, kiderült számunkra, hogy mind a két keresztény felekezetnél a segítség és az egymásra figyelés az advent legfontosabb feladata. Olyan dolgok, amelyekre valójában mindennap koncentrálnunk kellene, talán tesszük is valamelyest, talán nem, pedig éppen ez lenne a lényeg. 

Mi a karácsonyi történet legfontosabb üzenete az emberek számára?

HIT Gyülekezet: Karácsonykor Jézus, mint minden ember Megváltója születését ünnepeljük, amely esemény évenkénti megünneplésének csupán a folyománya az a felszabadult, embertársaink és családunk iránt érzett és kimutatott szeretet, ami az együtt töltött időn felül az ajándékozásban szokott kifejeződni. Ennek a forrása azonban Isten bűnt eltörlő megváltó terve, amit személyesen mindenkinek át is kell élnie. Az advent és a Karácsony időszaka pontosan azért kellene, hogy nagyobb megértésben és békességben teljen, hogy a karácsonyi ünnepek mindenki számára elérjék ezt a kettős célt.

Evangélikus Egyház: János evangéliuma elején ezt olvassuk: Az Ige testté lett és lakozott közöttünk. (Jn 1,14). Karácsony óta arcot kapott az Isten, ő Jézusban az emberek között van. Jézus istállóban született, vagyis az ő születésében az Isten egészen mélyre szállt. Megalázta magát, szegénnyé lett, mivel ő ezt a sorsot vállalta, ezért a hívő embernek is közösséget kell vállalnia a szenvedőkkel, a megalázottakkal, a társadalom margójára, peremére szorítottakkal. E nélkül a szolidaritás nélkül karácsony csupán külsőség, olykor kifejezetten giccses forma. 

A kérdés: hol van vajon Krisztus az életünkben? Ott van-e egyáltalán? Ha nincs, miért nincs? Kivel és hogyan vállalunk közösséget? Béke van-e legalább a családunkban? Mi magunk vajon Isten és Krisztus békéjének forrása és elősegítője vagyunk, vagy akadályozója? Akár így, akár úgy, van tennivalónk. És igen. Az évnek ez az a szakasza, amely a legalkalmasabb a megbocsátásra és a bocsánatkérésre! Ne feledjük, hogy Isten milyen mélyre szállt Krisztus által, hogy mi bocsánatot nyerhessünk.

Végezetül az Evangélikus Egyháznak köszönhetően egy talán kevéssé ismert, de csodálatos 

Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt. 

Nekünk már nincs hozzá erőnk. 

Mi vásárolunk és rohanunk, 

kis csomagokat készítünk, 

karácsonyfákat díszítünk, 

és énekeljük: ,,csendes éj''

De a titok, 

Isten Fiának titka, 

hogy emberré lett értünk, 

gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció.

Jézusom, a mi bűnünk is, 

hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek. 

Mi tudjuk, 

Kinek jár karácsony üdvözlet és kötelező ajándék, 

mindenki tudja. 

De meg akarunk szabadulni végre 

a vásárlási és ajándékozási görcstől. 

Szent ünnepet akarunk ülni, 

amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad.

Jézusom, segíts, 

nehogy elsüllyesszük egészen, 

mit jelent ez az ünnep, 

segíts, hogy ne csak télapók legyünk. 

Segíts, higgy az adventi hetekben 

a lelkünkbe nézzünk. 

Segíts, hogy az útra visszatérjünk, 

s elinduljunk megint. 

Csak így lesznek az ajándékok 

jeleivé a szeretetnek - 

mint megannyi tükre a Te Szeretetednek.

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt, 

ments meg minket. 

Ezért vállaltál embersorsot. 

Vissza a főoldalra

Születés és a valódi értékek

Az advent és a karácsony a mai rohanó világban a legtöbb embernek sajnos csak a vásárlások és a black Friday-ek időszakát jelenti. Pedig ehhez van a legkevesebb köze a világon. Mert az advent a várakozás Jézus Krisztus születésére, míg a karácsony maga Krisztus születésének a napja. Azé a Krisztusé, aki felborogatta az árusok asztalait a templomban és kizavarta őket onnan. Hogy keresztényként mégis mit és hogyan ünnepelünk és ezekben az időkben mi a fontos, arról a Magyarországi Evangélikus Egyháztól Dr. Fabiny Tamás püspököt és a HIT Gyülekezetének lelkészét kérdeztük.

Alternatíva

Színes világban élünk. Azt azonban még nem mindenki tudja, hogy a színek nem csak széppé teszik a környezetünket, hanem gyógyítani is képesek. Több ez annál, mint hangulatjavító elem. A színek valódi gyógyerőt hordoznak magukban. A színek ismeretéből számos aspektust fedezhetünk fel, amely után már egészen másként gondolkodunk majd a színek jelentőségéről az egészségmegőrzés önmagában is sokszínű palettáján.

A kutya családtag, de nem a gyereked

Valódi érzelmi fejlődés érhető el az embernél, hiszen a kutya emberi értelemben vett szavak nélkül, egyértelmű és nagyon kifinomult kommunikációval, viselkedéssel teszi nyilvánvalóvá ragaszkodását. Félreérthetetlenül fejezi ki háláját, a családtagokhoz való kötődését. Ez az önzetlen szereteten alapuló viselkedési forma pedig rendkívül meggyőző az ember számára. Ezért hat olyan jelentős mértékben ránk.