Megnyitás

Születés és a valódi értékek

Az advent és a karácsony a mai rohanó világban a legtöbb embernek sajnos csak a vásárlások és a black Friday-ek időszakát jelenti.

 Pedig ehhez van a legkevesebb köze a világon. Mert az advent a várakozás Jézus Krisztus születésére, míg a karácsony maga Krisztus születésének a napja. Azé a Krisztusé, aki felborogatta az árusok asztalait a templomban és kizavarta őket onnan. Hogy keresztényként mégis mit és hogyan ünnepelünk és ezekben az időkben mi a fontos, arról a Magyarországi Evangélikus Egyháztól Dr. Fabiny Tamás püspököt és a HIT Gyülekezetének lelkészét kérdeztük.

Magyarország keresztény ország. Azonban a felmérések szerint sajnos kevesen gyakoroljuk a hitünket. Az idő kerekét nem lehet visszaforgatni, és nem lehet megszüntetni a vásárlási lázat sem. De lehet egymásra figyelve, emelt fővel megélni az ünnepet. És nem, nem az a fontos, hogy mi van a fa alatt. Sőt, az sem fontos, hogy milyen maga a fa. Kicsi, vagy nagy, egyszerű vagy drága, esetleg a mai stílnek megfelelően műanyag. A két keresztény felekezet által adott válaszok mindannyiunkat elgondolkozásra kell, hogy késztessenek.

Mit jelent a keresztények számára az advent?

HIT Gyülekezet: Az advent a Karácsony előtti hetek várakozással teli ideje. Hosszú időszaka (négy, illetve egyes felekezeteknél hat - hét) önmagában mutatja kiemelkedő fontosságát, semmi más ehhez fogható időszak nincs a vallási ünnepek között. Az advent a Jézus születése előtti Messiás várás időszakát is szimbolizálja.

Ezen hetek alatt nem csupán a karácsonyi bevásárlások (egyébként izgalmas és hangulatos) időszaka telik, hanem ezzel párhuzamosan, ahogy a Karácsony ünnepéhez közeledünk, az advent elsősorban Jézus emberként való megszületésének a tényére irányítja rá a figyelmünket. Az advent segítségével tudja a Karácsony is az igazi szerepét betölteni, azzá az ünneppé válni, ami mindig is, eredetileg volt: Jézus születésének az ünnepévé. Az egymásnak Karácsonykor okozott öröm is a megváltásból fakadó örömünk feletti határtalan boldogság és öröm kifejezése, de emellett természetesen az embertársaink irányában mutatott szereteté is.

Jézus eljövetelére az ember bűnbeesése miatt volt szükség, és Isten már a bűnbeesés napján ígéretet tett, hogy a Megváltó által helyre fogja állítani, amit az ember elrontott. E naptól kezdve az emberiség egész története tulajdonképpen a bűntől való szabadulás vágyáról szólt, és az ahhoz vezető, sokszor beláthatatlanul hosszúnak tűnő várakozásról. Ez a várakozás Jézus születése napján ért célba, aki magára vette minden ember bűneit, ahogyan Ésaiás azt már kétezer hétszáz évvel ezelőtt, jó előre megprófétálta: „Mindnyájan, mint juhok eltévedtünk, ki-ki az ő saját újtára tért: de az Úr mindnyájunk vétkét Őrá vetette.”

Evangélikus Egyház: A karácsony előtti négy hetet nevezzük adventnak. A latin kifejezés a maga teljességében így hangzik: "adventus Domini" az Úr eljövetele. A keresztény világ ilyenkor Jézus születésére készül. A 18. század polihisztora, Bod Péter írja: „Krisztusnak négy adventusa, eljövetele vagyon. Midőn a testben megjelent. Midőn a szívbe bészállt, és az embert megérinti. Midőn halála órájában elmégyen az emberhez. Midőn eljő az utolsó ítéletre.” A katolikus költő Pilinszky Jánossal együtt azt is mondhatjuk, advent a várakozás megszentelése, megtanulunk vágyakozni azért, ami a miénk. A karácsony előtti időszak ilyen megszentelése azért is indokolt, mert az ünnep nagyon elvilágiasodott, gyakran csak a vásárlásról, a pénzköltésről és sajnos a nem is annyira őszinte ajándékozási lázról szól. Erre utal Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt című imádsága is.

Mindkét hitben megélt megfogalmazás tökéletesen rámutat a lényegre. A mi dolgunk csupán annyi, hogy megálljunk egy pillanatra és elmélyedjünk magunkban. Hogyan várjuk mi a Megváltó megszületését? Biztos, hogy a „hétszázhuszadik” ajándék utáni rohanás a megfelelő erre? Biztos, hogy a gyerekünknek, az unokánknak a playstation fontosabb, mint az, ha vele vagyunk és mesélünk? Jézus története 2000 éves. És a történeteket nagyon szeretik a gyerekek, ahogy az együtt töltött időt is. Persze facebook és a telefonok nélkül…

Hogy másnak is szép legyen a karácsony

A HIT Gyülekezeténél ilyenkor még inkább előtérbe kerül a karitatív munka. Ahogyan egész évben, úgy az adventi hetek időszakában is rendszeresen osztanak meleg ételt és ruhát az arra rászorulóknak. A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) már sokadik éve segít mind egyéneket, mind szervezeteket, közöttük iskolákat is. Vidéken, ahol még elterjedtebb a fatüzeléssel való fűtés, ott tűzifával segítik a családokat, illetve minden évben szervezik cipős doboz akciókat, hogy ajándékokkal is kedveskedjenek a gyerekeknek.

Az Evangélikus Egyházban minden egyes vasárnapnak olyan ószövetségi és evangéliumi olvasmányai vannak, amelyek kifejezésre juttatják a karácsonyhoz való fokozatos közeledést. Az ószövetségi prófétáktól kezdve Keresztelő Jánosig menően sokan készítették elő Jézus érkezését. Az ilyen igei felkészülés mellett a közösségi programok is hozzájárulnak a méltó felkészüléshez, a gyermekek karácsonyi színdarabra készülnek. A gyülekezeti tagok látogatják a rászoruló szegényeket, betegeket és a hajléktalanokat.

Ha figyelmesen olvastunk, kiderült számunkra, hogy mind a két keresztény felekezetnél a segítség és az egymásra figyelés az advent legfontosabb feladata. Olyan dolgok, amelyekre valójában mindennap koncentrálnunk kellene, talán tesszük is valamelyest, talán nem, pedig éppen ez lenne a lényeg. 

Mi a karácsonyi történet legfontosabb üzenete az emberek számára?

HIT Gyülekezet: Karácsonykor Jézus, mint minden ember Megváltója születését ünnepeljük, amely esemény évenkénti megünneplésének csupán a folyománya az a felszabadult, embertársaink és családunk iránt érzett és kimutatott szeretet, ami az együtt töltött időn felül az ajándékozásban szokott kifejeződni. Ennek a forrása azonban Isten bűnt eltörlő megváltó terve, amit személyesen mindenkinek át is kell élnie. Az advent és a Karácsony időszaka pontosan azért kellene, hogy nagyobb megértésben és békességben teljen, hogy a karácsonyi ünnepek mindenki számára elérjék ezt a kettős célt.

Evangélikus Egyház: János evangéliuma elején ezt olvassuk: Az Ige testté lett és lakozott közöttünk. (Jn 1,14). Karácsony óta arcot kapott az Isten, ő Jézusban az emberek között van. Jézus istállóban született, vagyis az ő születésében az Isten egészen mélyre szállt. Megalázta magát, szegénnyé lett, mivel ő ezt a sorsot vállalta, ezért a hívő embernek is közösséget kell vállalnia a szenvedőkkel, a megalázottakkal, a társadalom margójára, peremére szorítottakkal. E nélkül a szolidaritás nélkül karácsony csupán külsőség, olykor kifejezetten giccses forma. 

A kérdés: hol van vajon Krisztus az életünkben? Ott van-e egyáltalán? Ha nincs, miért nincs? Kivel és hogyan vállalunk közösséget? Béke van-e legalább a családunkban? Mi magunk vajon Isten és Krisztus békéjének forrása és elősegítője vagyunk, vagy akadályozója? Akár így, akár úgy, van tennivalónk. És igen. Az évnek ez az a szakasza, amely a legalkalmasabb a megbocsátásra és a bocsánatkérésre! Ne feledjük, hogy Isten milyen mélyre szállt Krisztus által, hogy mi bocsánatot nyerhessünk.

Végezetül az Evangélikus Egyháznak köszönhetően egy talán kevéssé ismert, de csodálatos 

Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt. 

Nekünk már nincs hozzá erőnk. 

Mi vásárolunk és rohanunk, 

kis csomagokat készítünk, 

karácsonyfákat díszítünk, 

és énekeljük: ,,csendes éj''

De a titok, 

Isten Fiának titka, 

hogy emberré lett értünk, 

gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció.

Jézusom, a mi bűnünk is, 

hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek. 

Mi tudjuk, 

Kinek jár karácsony üdvözlet és kötelező ajándék, 

mindenki tudja. 

De meg akarunk szabadulni végre 

a vásárlási és ajándékozási görcstől. 

Szent ünnepet akarunk ülni, 

amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad.

Jézusom, segíts, 

nehogy elsüllyesszük egészen, 

mit jelent ez az ünnep, 

segíts, hogy ne csak télapók legyünk. 

Segíts, higgy az adventi hetekben 

a lelkünkbe nézzünk. 

Segíts, hogy az útra visszatérjünk, 

s elinduljunk megint. 

Csak így lesznek az ajándékok 

jeleivé a szeretetnek - 

mint megannyi tükre a Te Szeretetednek.

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt, 

ments meg minket. 

Ezért vállaltál embersorsot. 

Vissza a főoldalra

További Kultúra

A zenével fejezem ki az érzéseimet

A zenével fejezem ki az érzéseimet

Wolf Kati az Eurovízióval lett sztár itthon és ismert külföldön. Bár a hangja – a VUK főcímdalával – már gyerek korában ismert volt, mégis csak sokkal később, már családanyaként vált sztárrá. Nem használta ki Erkel Ferenc díjas zeneszerző édesapja nevét és ismertségét, hanem a nehezebb utat választva maga vívta ki a sikert önmagának. Hogy aztán sztárként és édesanyaként a lehető legtöbbet nyújtsa nekünk és a családjának. Talán ezért is áll közel oly sokak szívéhez.

A zenével fejezem ki az érzéseimet

Az utolsó szalmaszál

Az utolsó szalmaszál

Ma már egyike a világ négy profi férfi szopránjának, és számos sikert tudhat maga mögött az Egyesült Államoktól Kínáig. Azt gondoljuk, a pályája maga a sikertörténet. Fel sem merül bennünk, hogy dolgozott bolti eladóként, éjszakai pultosként és légi utaskísérőként is. Azt pedig már tényleg csak kevesen tudják, hogy kétszer is kénytelen volt a zenei pályáját félbe szakítani, szó szerint azért, hogy az éhezéstől megmentse magát. A Csillag születik pedig valóban az a bizonyos utolsó szalmaszál volt az életében.

Az utolsó szalmaszál

Enderfalvától Meseországig

Enderfalvától Meseországig

Radics Gigi az utolsó Megasztár megnyerésével robbant be a köztudatba. Ennek ismeretében arra már talán nem is emlékszünk, hogy bizony kétszer is a kiesők között volt. Mégsem adta fel, hiszen hat éves kora óta az volt az álma, hogy énekesnő legyen. Már nyolc évesen saját zenekarával járta az országot, tíz évesen pedig videoklipje volt. Az áttörést mégiscsak nehezen, sok munkával, lemondással sikerült elérnie. Az ismeretlenségből, egy kis Nógrád megyei faluból indulva Magyarországot már meghódította. Most pedig gyerekkori álmának beteljesítésére, Hollywood meghódítására készül. Quincy Jones mentorálásával, aki egykor Michael Jackson menedzsere volt. Vajon sikerül neki?

Enderfalvától Meseországig

A Madártej miatt nem lettem orvos

A Madártej miatt nem lettem orvos

Kevesen vannak az országban, akik nem látták még a képernyőn a mentők kommunikációs igazgatóját és szóvivőjét, Győrfi Pált. Elmaradhatatlan egyenruhájában szinte minden nap megjelenik a híradóban, és több szórakoztató műsorban is feltűnt már. Amikor megszólal, arra az ember óhatatlanul odafigyel, és hajlamos azt hinni, hogy a kamera, a show neki természetes életeleme. Ki gondolná, hogy volt olyan helyzet, amikor egy rendezői instrukciót követően egy pillanatra leblokkolt és nehéz volt megmozdulnia. És talán az sem köztudott, hogy egyszer majd üzletet szeretne nyitni.

A Madártej miatt nem lettem orvos

Sugallatok

Sugallatok

Eredetileg a pályájáról szóló interjúra készültem Für Anikó Jászai Mari díjas érdemes színésznővel, de végül sokkal több lett ennél. Egy tartalmas beszélgetés, amiben a pályafutása mellett érintettük az élet fontos kérdéseit, az életét befolyásoló sugallatokat és a családi kapcsolatait. Mert az nem igazán szokványos, hogy valaki fél a nyilvános szerepléstől, és az Iparművészeti Főiskolára készül, aztán végül a Színművészetin köt ki. Mint ahogyan az sem, hogy valaki húsz évesen nevet vált, egykeként születik, most mégis két testvére van. Ez éppoly csoda, mint az, hogy valaki ugyanabban az öltözőben készül, ugyanazon a színpadon lép fel, mégis más színházban játszik.

Sugallatok

Radnótitól az olimpiáig

Radnótitól az olimpiáig

Csisztu Zsuzsa sokak számára egy televíziós személyiség. Hol van már a köztudatból az Európa kupa győztes, olimpikon tornászlány képe? Aki azonban ismeri, jól tudja, hogy az soha nem tűnt el, mindig is jelen volt és van, csak közben fejlődött, épült és kiteljesedett. Televíziós riporterré, műsorvezetővé, műsorkészítővé és íróvá. Feleséggé és anyává, nemzetközi és hazai sportvezetővé. És mindezt egyszerre, minden területen helytállva, mégsem elszállva.

Radnótitól az olimpiáig

Bodrogi Gyula: Közönség szerető színész vagyok!

Bodrogi Gyula: Közönség szerető színész vagyok!

Személy szerint nekem Bodrogi Gyula maga a magyar színjátszás. Mióta színházba járok, tévéjátékot, magyar filmet nézek, jelen volt. Egyszerűen megkerülhetetlen. És ami nem mellékes, neki köszönhetem – az osztálytársaim zömével együtt – a matek kettesemet, amivel érettségire mehettem. Mielőtt a Nemzeti Színházban találkoztunk, hirtelen beugrott egy párhuzam a híres francia rendezővel, Roger Vadimmal kapcsolatban. Mindketten koruk három elvitathatatlan szépségét hódították meg. Az idén volt 60 éve, hogy diplomázott a Színművészeti Főiskolán. És ha mindez még nem lett volna elég, ő volt Süsü a sárkány!

Bodrogi Gyula: Közönség szerető színész vagyok!

Különös Otthonok: Laknál-e parkolóházban?

Különös Otthonok: Laknál-e parkolóházban?

A címben említett “parkolóház” persze csak egy szóvicc, hiszen nem egy konkrét, létező parkolóházban kialakított lakást szeretnék most bemutatni, hanem egy parkoló közepére felépített házat. Azért így sem hétköznapi a dolog, ugye?

Különös Otthonok: Laknál-e parkolóházban?

Álmodtam egy világot magamnak

Álmodtam egy világot magamnak

Ez volt az EDDA első nagylemezének az egyik legnépszerűbb dala, de ez sokkal több, mint egy dal. Pataky Attila nem csak megálmodta azt a világot, hanem meg is éli. Nem bántani, szeretni akar, ugyanakkor harcol is, ha a szükség úgy hozza. Tiszteli a nőket, és ez a tisztelet még az édesanyjától ered, mint ahogyan az éneklés is. Nem tud és nem is akar semmit félgőzzel csinálni. Amikor felmegy a színpadra, mindig százhúsz százalékot akar adni a rajongóknak. Az interjú azonban mégsem csak az EDDA-ról, sokkal inkább Pataky Attiláról, az emberről szól.

Álmodtam egy világot magamnak

J. R. Matthew - Herceg fekete lovon XI. rész

J. R. Matthew - Herceg fekete lovon XI. rész

Folytatásos regénysorozatunk tizenegyedik része.

J. R. Matthew - Herceg fekete lovon XI. rész

Cirkó javítása, szerelése, beépítése, cseréje és karbantartása!

Cirkó Szerelő Budapesten

Cirkó javítása, szerelése, beépítése, cseréje és karbantartása!

Tudjuk, milyen kellemetlen tud lenni az, ha nincsen meleg víz, vagy fűtés, ezért szakembereink a javítási munkálatokat az év minden napján éjjel-nappal (0-24) végzik el. Javasoljuk azonban, hogy készülékeit még az előtt javíttassa meg, amennyiben ismeri a hibáit, hogy annak működőképesnek kell lennie, tehát a fűtési szezon előtt.